wie zijn wij?

The power to differ

De naam nonfiXe verwijst naar ‘niet gefixeerd’ ofwel ‘niet vastomlijnd’. Alle vormen van expressie kunnen onder de titel nonfiXe een thuis vinden.

nonfiXe werkt samen met vrienden uit de hele wereld om de kracht van verschil uit te dragen. Het is een van de podia, waarop verschil gekoesterd en geweldloos verzet tegen alle vormen van onderdrukking gepropageerd wordt.

Studio nonfiXe is een kleine, activistische en maatschappelijk geëngageerde uitgever van Nederlandse en Engelstalige boeken en is regelmatig betrokken bij film- en muziekproducties.

In al haar variatie richt nonfiXe zich op expressie en op mensen. Om vrij te kunnen leven en in vrijheid te spreken, om de kracht van verschil optimaal te benutten, is een leefbare wereld nodig. Wij denken dat een gezond bio-systeem en eerlijkere inkomensverdeling basisvoorwaarden zijn voor vrede en vrijheid. Materiële vooruitgang van sommigen is te lang ten koste gegaan van anderen en van de planeet. Op de website Ecolutie zoeken we naar manieren voor Allemaal Winnen: mens, natuur en economie ontwikkelen zich evenredig en niet ten koste van elkaar, nu, hier, daar en later. Ecolutie, Be the change, beschrijft innovaties, mogelijke gedragsverandering en besluitvormingswijzen die de mens helpen om vrij en in vrede samen te leven.

Het proefschrift van Frank van Empel en Martin Bakker, getiteld ‘Allemaal Winnen‘ vormt de basis van Ecolutie, gepubliceerd op 26 april 2012.

Initiatiefnemers van nonfiXe en Ecolutie zijn Frank van Empel en Caro Sicking.

nonfiXe is een open netwerk. Eenieder die wil bijdragen aan de kracht van het verschil, kan tekst, film of muziek sturen naar caro@nonfixe.nl. Dit uiteraard onder de normale voorwaarden: de redactie beslist over het wel of niet plaatsen en de inzender beschikt over het copyright.