Pieken in de Delta

Pieken in de Delta om het nationale groeivermogen te versterken door de pieken in de regio’s te versterken en te stimuleren samen te werken aan innovatie. Door Frank van Empel, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, 2007.

In opdracht van het Ministerie van Economische zaken: Pieken in de Delta is een project om het nationale groeivermogen te versterken door de ‘pieken’ in de regio’s te benutten. In deze evaluatie worden zestien pieken  op journalistieke en niet op ambtelijke wijze belicht. Zestien van de in totaal vijftig projecten die de eerste ronde van Pieken in de Delta opleverde. De interviews met direct betrokkenen (vaak de initiatiefnemers) geven een goed beeld van hoe niet alleen in de onderhoudsector, maar ook bij life science, entertainment en verkeer & vervoer samenwerkingsverbanden ontstaan van grote en kleine bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten, gemeenten, provincies, maatschappelijke instellingen, adviesbureau’s. Vaak draait het daarbij om techniek en wetenschappelijke inzichten, maar altijd weer geven mensen de doorslag.

Door Frank van Empel, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Vormgeving: Kazerne, Woudrichem, oktober 2007