Bespreking JES! Towards a Joint Effort Society

Cover JES CB061114Rudy Vans bespreekt JES! Towards a Joint Effort Society op de website van bol.com.

Dit is zowel een ouderwets als een verfrissend en nieuw boek. Ouderwets omdat het veel tekst bevat met veel moeilijke woorden en veel citaten en veel oude schrijvers en bronnen. Verfrissend en nieuw omdat het een koers beschrijft naar een andere en betere wereld die getuigt van enorme betrokkenheid en gedrevenheid van beide auteurs. Ze geloven in hun zaak en belijden hun eigen passie.

Het boek pleit voor een andere en betere wereld en gaat voorbij aan het inmiddels wat afgetrapte begrip duurzaamheid. In plaats daarvan komen de twee belangrijkste nieuwe termen: ecolutie en Joint Effort Society (JES).

Probleem en oorzaak

Kort over de inhoud. Wat is het probleem? Dat we ‘niet goed bezig zijn’, dat ‘het de verkeerde kant op gaat’ ‘met ons allen’. Er is te veel economische ongelijkheid, te weinig rechtvaardigheid, te veel vervuiling. Oorzaak van dit probleem? Dat is de dominante positie van de ‘economie’, het aanbod-denken (supply-side economics), het vrije markt denken, het winner-takes-it-all principe en het bestaan van vooroordelen (het hebben van een tunnelvisie).

JES

!

De auteurs pleiten voor een nieuwe wereld. De gewenste nieuwe eindtoestand noemen ze JES oftewel de Joint Effort Society. De weg daar naar toe is Ecolutie. In die nieuwe wereld van JES gaat het over meer rechtvaardigheid, mensen weer zien als mensen en niet als producten of pin-automaten, groei interpreteren vanuit kwaliteit en well-being, meer plek voor de intuïtie, meer onderling respect, economie terug naar een bescheidenere plek. Het gaat over het hele systeem (dus niet alleen over de economie), over de lange termijn. Dat klinkt als ‘duurzaamheid’, maar ..

Ecolutie

De auteurs gaan verder dan duurzaamheid. Ecolutie bevat de ideeën van de auteurs over hoe we die gewenste (ideale) wereld kunnen bereiken. Ze maken daarbij onderscheid in – het gedrag, – de instituties, en – de beslissingen. Op deze manier voegen de auteurs nieuwe dimensies toe aan het platgetreden begrip duurzaamheid. Zelfvertrouwen als basis van ons individuele gedrag, rechtvaardigheid en diversiteit als uitgangspunt voor de (collectieve) instituties en nieuwe democratische overlegmodellen voor de beslissingen.

Reflectie

Ik zei het al: dit boek heeft iets paradoxaals. Er is inhoudelijk een nieuwe aanpak met verfrissende betrokkenheid. Qua vorm is het veel tekst en weinig plaatjes en ook nog eens pittige tekst waar je moeite voor moet doen. En of dat ouderwets of juist nieuw is weet ik niet, maar dit boek zou ik willen kenschetsen als een pamflet, een oproep, een pleidooi. Een beetje Marx maar dan zonder revolutie maar met ecolutie. In die zin is het boek ook meer prescriptief (vertellen hoe het zou moeten zijn) dan een nieuwsgierige houding over hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt en welke krachten ons daarin houden. Met andere woorden: ik krijg als lezer het idee dat de oplossing vanaf het begin al zo’n beetje vast stond.

Pluspunten:

engagement

Minpunten:

je moet er wel voor gaan zitten

Booktrailer

Klik hier voor een preview van JES! Towards a Joint Effort Society

Bestel JES! Towards a Joint Effort Society ISBN: 978.94.90665.111 / Prijs: € 33,-

JES! Towards a Joint Effort Society e-boek ISBN: 978.94.90665.104 / Prijs: € 7,50

Maart 2014

 

Five assumptions for new economics (JES!)

 

The theory of ecolution is based on five assumptions:

  1. The Economy is embedded in the Ecology;
  2. People have rational as well as irrational preferences;
  3. Individuals and firms are not one-dimensionally focused on profit, but definitely want to add value to environmental, spatial and social development. They share their ups and downs with the local community and with society at large;
  4. People act in line with the multitude on the base of limited information;
  5. Individual people and firms work together out of self-interest. What’s in it for me? is a reasonable question. After all mostly ‘working together’ gives a bigger plus than rivalry, opposing and competition. If not, there still may be enough gains in it for everyone.

 

Frank van Empel & Caro Sicking, Jan. 2013

The theory of ecolution is part of JES! Towards a Joint Effort Society.

ISBN 978.94.90665.111

JES! Towards a Joint Effort Society, preview 

Booktrailer JES! Towards a Joint Effort Society (video 1:55 min)

Order JES! Towards a Joint Effort Society isbn 978.94.90665.111 / price € 33,-

E-book JES! Towards a Joint Effort Society isbn 978.94.90665.104 / price € 7,50

JES! Towards a Joint Effort Society @Kindle 


[1] Adam Smith, the Wealth of Nations, Penguin books, 1976, p. 449

[2] P.R. Dubhashi, Critique of Neo-classical Economics, Mainstream, Volume XLVI, No 19. Prof. Dubhashi is the former Vice-Chancellor, GoA University, and an erstwhile Secretary, Government of India.

[3] Esoteric means: likely to be understood or enjoyed by only a few people with a special knowledge or interest. (OALD)

[4] An axiom is a rule or principle that most people, including the mainstream of economists, believe to be true. (OALD)

[5] ‘Neoclassical’ is a term that’s used for several kinds of economic approaches focusing on the determination of prices in markets. Prices are the result of a confrontation of supply and demand in a certain market.

[6] Prof. Dr. P.R. Dubhashi, Critique of Neo-classical Economics, Mainstream Weekly, Vol. XLVI, No 19, p. 8, 2008.

[7] Adam Smith, The Wealth of Nations, Pelican Classics, p. 200-201.

[8] A Personal Perspective on Social Psychology, Morton Deutsch, 1999

[9] Methods such as the Method Holistic Participation and the Mutual Gains Approach build towards such cooperative attitude between the involved.