Anders kijken – essay over nieuwe dorpen

De kern van ‘nieuwe dorpen’, is het zoeken naar en ruimte geven aan ‘nieuw leven’, aan nieuwe vormen van vitaliteit, van dynamiek, frisse lucht. Waar nieuw leven ontstaat, verdwijnen oude vormen. Of beter: oude vormen moeten verdwijnen om nieuwe een kans te geven. En dat niet eenmalig, maar keer op keer. Essay door Frank van Empel, hernieuwde e-uitgave met toegift.

Anders Kijken is in december 2005 verschenen als inspiratie document voor een werkatelier dat de Provincie Noord Brabant en InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster organiseerden. Het essay, geschreven door Frank van Empel, is bedoeld om een luikje te openen naar Nieuwe Dorpen – dynamische ontwikkeling van Brabantse gemeenten. De hernieuwde e-uitgave door nonfiXe puB’s bevat een toegift in de vorm van ‘deleted scenes’.

Uit Anders Kijken: ‘Constant, Soleri en Maas hebben een concept – een overkoepelend, coherent idee – gelanceerd voor de inrichting van de samenleving. Ze gaan alle drie bovendien uit van één context, zij het niet precies dezelfde. Constant zet zich af tegen de consumptiemaatschappij, Soleri tegen de overmatige belasting van het milieu en Maas tegen de stuurloze verdichting. Binnen deze context krijgt hun idee vorm in de content.

Net als de drie eerder genoemde schetsen van samen-leef structuren en culturen is dit essay over ‘Nieuw Brabant’  gebaseerd op de driedeling concept, context en content.’

download hier de pdf Anders kijken

Afbeelding: cover ‘Anders kijken’ door Coraline Korevaar

nonfixe, 13 februari 2011