The power to differ

Een wereld van variatie, fragmentatie en verschil

In de wereld van veelheid en verschil, zoals beschreven door postmodernistische denkers als Gilles Deleuze en Paul Frissen, overwegen variëteit, fragmentatie en meervoudigheid.

De vrijheid en autonomie van het individu (persoon of organisatie) staan hier voorop. Individuen opereren in tal van netwerken en dragen op die manier bij aan de vormgeving van het geheel.

De werkelijkheid wordt als het ware van onderen af opgebouwd. De afzonderlijke delen van een netwerk zijn gelijkwaardig aan elkaar.

nonfiXe is website, uitgeverij, studio, atelier van Frank van Empel en Caro Sicking, vrije schrijvers. Met nonfiXe zoeken we samen met vrienden de grenzen van het denken op, in woord, klank en beeld.

We zijn het niet altijd eens, behalve over één ding: we plegen geweldloos verzet tegen alle vormen van misbruik.

De basis bestaat uit geloof in de kracht van het verschil. Diversiteit in een omgeving waar mensen daadwerkelijk naar elkaar luisteren en zich in de ander verplaatsen als een bron van creativiteit en vrijheid.

Wie denkt er al te zijn, zal nergens aankomen‘                                                                                                                 naar Sokrates

Initiatief van Frank van Empel & Caro Sicking

nonfiXe, juni 2009


Volgens postmodernisten bestaat kennis uit gedachteconstructies. Dé waarheid bestaat dus niet. Elk individu heeft z’n eigen waarheden en ooghoeken (perspectieven) van waaruit de werkelijkheid wordt bekeken. De postmodernisten zetten zich af tegen de modernisten, die uitgaan van universele principes en theorieën.