Ecolutie, be the change

www.ecolutie.nl: website over duurzame ontwikkeling.
Als we duurzame ontwikkeling nastreven, hebben we een integrale benadering nodig. We moeten leren de verbanden te zien tussen de systemen waarin we leven. Duurzame ontwikkeling gaat nadrukkelijk over de koppeling tussen mens, planeet en economie.

 

Uiteindelijk draait alles om de mens. De mens is niet geïnteresseerd in het voortbestaan van de planeet of de economie zonder dat hij daarbij het middelpunt blijft. Zonder mensen mag de aarde vergaan. Althans vanuit menselijk oogpunt. Waarschijnlijk zal de aarde niet vergaan, wat wij ook doen. We graven hooguit het graf van ons eigen ras. De planeet kan heel goed voor zichzelf zorgen.

Duurzame ontwikkeling gaat niet over klimaatverandering. Het gaat niet over de vraag of er global warming of global cooling plaats vindt. Niet over de zoektocht naar hernieuwbare, schone energiebronnen. Of het al dan niet slagen van Kopenhagen. Dat zijn allemaal deeltjes, waarvan aparte oplossingen ons niet verder zullen brengen. Sterker nog, nu de stem van klimaatsceptici harder klinkt en meer gehoor vindt, lopen we het risico een belangrijke kans mis te lopen. De transitie naar een betere wereld.

Duurzame ontwikkeling gaat over hier en nu, daar en later, met als middelpunt de P van people. Armoede, hongersnood, tekort aan drinkwater, vervuilde lucht, zijn problemen die we op kunnen lossen als we leren anders om te gaan met natuurlijke bronnen, materialen, energie en tegelijkertijd onze economie anders inrichten.

Er is genoeg op aarde om al het leven te voorzien van meer dan de basisbehoeften. We hoeven het alleen maar slim te gebruiken, nieuwe combinaties te maken en leren om te delen. De zon schijnt voor ons allemaal.

Decentrale, schone energie opwekking is een van de manieren om duurzame ontwikkeling te stimuleren. Stel je voor: overal ter wereld elektriciteit, warmte of koelte. Dat komt de voedselvoorziening ten goede. Net als de verspreiding van kennis, namelijk middels het internet. Iedereen kan contacten leggen die geografisch ondenkbaar waren, informatie uitwisselen, communities vormen. Niet alleen de rijken der aarde. Dictaturen zullen het lastig krijgen. Mensen die niet onderdrukt worden en geen honger lijden, hoeven bovendien niet te vluchten. Als we allemaal gelijkwaardig zijn, kunnen de grenzen gemakkelijk open. De angst dat ‘zij komen halen wat wij hebben’ verdwijnt. We worden allemaal gelukkiger.

Duurzame ontwikkeling gaat over gedrag, besluitvorming en techniek. Het gaat over in elkaar grijpende systemen, individuen, groepen, instituten, landen. De natuur inzetten waar ze het sterkst is, door biomimicry en andere nabootsingen of slimme combinaties. Het gaat over samenwerken en delen. Het is per definitie decentraal. Iedere situatie en iedere omgeving heeft andere issues en behoeft andere oplossingen. Ieder mens heeft andere voorkeuren. Duurzame ontwikkeling gaat over geluk.

Als we duurzame ontwikkeling nastreven, hebben we een integrale benadering nodig. We moeten leren de verbanden te zien tussen de systemen waarin we leven. Duurzame ontwikkeling gaat nadrukkelijk over de koppeling tussen mensen, planeet en economie.

De website www.ecolutie.nl zoekt naar die samenhang. Opgezet rondom het gedachtegoed dat beschreven staat in het proefschrift van Frank van Empel en Martin Bakker: Allemaal winnen. Gedachtegoed dat nooit af is. Het woord ‘ontwikkeling’ geeft dat al aan.

We nodigen iedereen uit om mee te denken en mee te doen. Je kunt reageren, maar ook artikelen insturen. Allemaal winnen is een zaak van allen.

nonfiXe, 10 maart 2010