Deadly heat

Caro Sicking for nonfiXe

Food for thought: the price of global heating in lives. The lifetime emissions of 3.5 average Americans (4,434 metric tons) cause one climate death between 2020 and 2100. 3.5 Average Americans equal the carbon footprint of 146.2 average Nigerians over life.

Unsurprisingly, the price of global warming is to be paid in lives of the poorest in the hottest areas, the ones who emit the least. The above is according to a recent study (29 July 2021) on the mortality cost of carbon.

Daniel Bressler of Columbia University’s Earth Institute, who wrote the paper, points out that the figures for expected deaths aren’t set in stone and may well be a ‘vast underestimate’, since the study does not take flooding, food shortages, interstate wars and other climate crisis related impacts into account.

The report is meant to support policy makers, but companies and households as well, in making decisions on their activities, choices and regulations with regard to global warming and reach full decarbonization by 2050.

The mortality cost of carbon, R. Daniel Bressler, Columbia University.

Bressler, R.D. The mortality cost of carbon. Nat Commun 12, 4467 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-24487-w

 

Hoogleraar Han Entzinger over de kosten van migratie

Wat je er in stopt, komt er uit. Zo blijkt ook nu weer uit de kostenberekening die de PVV liet maken. Hoogleraar integratie en migratie studies Han Entzinger weerlegt de cijfers waar populisten mee schermen. Meer hierover op deze website in de categorie ‘Verschil’.

Entzinger: Sluit niet de grenzen voor migratie!

Dinsdag 25 mei 2010 | Redactie Wereldjournalisten

Han Entzinger, hoogleraar integratie- en migratiestudies aan de Erasmus Universiteit, heeft kritiek op de recente berekening van de PVV van de migratiekosten: 60% van de migratie is westers, waarom niet die kosten meegerekend?

Waarom kiest de PVV ervoor om alleen de kosten van niet-westerse migranten te berekenen, vraagt Entzinger zich af. 60% van de migratie is immers westers.
Binnen deze groep bevinden zich bovendien veel hoogopgeleiden, die de staatskas minder zullen kosten omdat zij geen beroep hoeven te doen op bijstand of huursubsidies. De achtergrond van de niet-westerse migrant is verder veranderd. Terwijl het uitgangspunt van het NYFER-onderzoek, in opdracht van de PVV, uitgaat van de tweede generatie binnengekomen in 1995. ‘Dat waren nog laagopgeleiden. Maar dat is inmiddels aan het veranderen.’
Een ander kritiekpunt gaat over de beperking van de groep niet-westerse migranten tot vooral alleen de Marokkaanse en Turkse migranten. In het kader van de kennismigratie krijgen bijvoorbeeld hoogopgeleiden als Indiase artsen en programmeurs steeds meer toegang tot Nederland. Deze groepen worden echter niet meegeteld in het PVV-onderzoek.

Dit brengt Entzinger tot een volgende punt van zorg. De roep van verschillende politieke partijen om de grenzen te sluiten voor migratie. Hier gaat een zeer slecht signaal van uit in de wereld, zegt de hoogleraar. ‘Het schrikt de hooggeschoolden en de kennismigranten af. Wat zal een Indiase programmeur doen als hij de keuze heeft om naar Nederland of naar de Verenigde Staten te gaan?’  Entzinger stelt verder dat het immigratiebeleid de laatste jaren al veel restrictiever is geworden. Zeker wanneer het gaat om het asielbeleid, wat bij Entzinger leidt tot een volgende opmerking over het NYFER-onderzoek. Moeten vluchtelingen wel in een dergelijke berekening meegenomen worden? Het gaat immers om het nakomen van de verplichtingen in het kader van het VN-vluchtelingenverdrag waaraan Nederland zich gebonden weet.

Het bedrag van 7.2 miljard klopt volgens Entzinger wel, maar dan alleen als je kijkt naar de staatsuitgaven en -inkomsten. Het is niet het totale plaatje van de migratiekosten en – opbrengsten. De staatsuitgaven vormen een deel van de economie, maar niet de totale economie, aldus Entzinger. Wanneer je de totale economie als uitgangspunt neemt, dan zouden bijvoorbeeld ook de omzetten van allochtone ondernemingen meegenomen moeten worden in de berekeningen.
Om de arbeidpositie van migranten te verbeteren, is meer integratie nodig, meer taalcursussen, meer inburgering. Entzinger: ‘Ja, dat ziet de PVV als een kostenpost, maar ik zie het als een investering in de toekomst.’

nonfiXe, 26 mei 2010

Meer hierover in de categorie ‘Verschil’. Bovenstaand artikel komt van: http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2010/05/25/sluit_niet_grenzen_voor_migratie/