‘Asfour, over verraad’, bespreking door Joannes Maas

De roman Asfour – Tunesisch voor vogel en een vrijheidssymbool – is een intrigerend werk waarin de geschiedenis van Tunesië is verknoopt met de levensgeschiedenis van Simone. In haar jeugd opgegroeid in Riel en in 2011 gekidnapt in Tunesië. Een belangrijk en onbegrensd boek, aldus Joannes Maas.

Door Joannes Maas, neerlandicus & schrijver 

Op 28 februari jl. presenteerde Caro Sicking bij Gianotten-Mutsaers haar derde roman AsfourWillen de lezers van Leydraden dat weten? Natuurlijk wel. We lezen even een stukje mee.

“Irene en Simone [dit is de hoofdpersoon van het boek] verhuisden naar het dorp – waar iedereen iedereen kent – toen ze tien jaar waren. Ze kwamen in de klas van meester Van der Tak, de eminence grise van de basisschool. Zelfs het hoofd van de school had nog les van hem gehad. Simone en Irene begonnen er vlak nadat de ‘jongensschool’ met de ‘meisjesschool’ gefuseerd was.[…] Voorafgaand aan de fusie waren er heftige bijeenkomsten geweest in het dorpshuis van de conservatieve, rustige gemeente van boeren en middenstanders die zich met elkaar en de grond verbonden voelden. De mensen woonden hier al generaties lang. Ze houden niet van verandering.”

Er komt een nieuwe school, zelfs al is meester van der Tak er tegen. Op de speelplaats en in de klaslokalen worden strepen getrokken om de jongens en de meisjes te scheiden.

“Natuurlijk zat het hele dorp de zondagsdienst bij, waarna de mannen zich verzamelden in café Kerkzicht aan de overkant.

‘Jullie zijn heel rijk, hè?’ vroeg een klasgenootje de eerste schooldag aan Simone. ‘Waarom werkt je moeder dan?’”

Sommige lezers zullen de toponymie herkennen. We zijn in Riel. Het is 1973. In het dorp komen nieuwbouwwijken en mensen uit de stad gaan daar wonen. Werkende moeders (kinderopvang was er nog niet en werd onnodig gevonden) met dochters die niet naar de huishoudschool, maar naar het gymnasium willen. ‘Meisjes hoeven niet te leren’, had de slager nog op de ouderavond geroepen. Het hielp niet meer. Het tij was gekeerd. Er voltrekt zich een kleine revolutie. De school, toen nog zo nieuw, is inmiddels al weer afgebroken.

Maar we blijven niet in Riel. Simone Onslagt inmiddels journalist, wordt door de krant naar Tunesië gestuurd om daar verslag te doen van de Jasmijnrevolutie, die was uitgebroken na de zelfverbranding van groenteverkoper Mohammed Bouazizi, in 2010. Hierna ontstaan er overal in Noord-Afrika en het Midden-Oosten opstanden, die (met uitzondering van Tunesië) in het minst slechte geval weer eindigen in nieuwe dictaturen (verraad is het leidmotief in de roman en in de echte wereld) of in volstrekte chaos zoals in Libië en Syrië.

Simone trekt met taxichauffeur Hichem, gids Marouan en Facebookactiviste Amal langs campagnevoerende politici. Haar begeleiders laten haar het echte Tunesië zien. Dat is de insteek van het boek. Hierdoor krijgt de lezer uitgebreid informatie over de geschiedenis van Tunesië en omringende landen, zoals Palestina en Libië en hun dictatoriale regimes, bestaande uit grote families van kleptocraten die in luxe leven, terwijl de bevolking wordt uitgebuit. De informatie in het boek komt niet alleen via de ‘vertelhoofdstukken’, maar ook geregeld via intermezzi onder de kop Tunileaks. Dit zijn berichten die geschreven zijn door de bode van de Amerikaanse ambassade in Tunis en bestemd voor de regering Obama. Deze uitgelekte berichten en de op internet geplaatste films van de zelfverbrandingen en het politiegeweld tegen demonstranten, zouden mede tot de val van president Ben Ali hebben geleid.

Het boek heeft hierdoor eigenschappen van de historische roman of zelfs van een politiek boek. Ik moest bij deze opzet denken aan boeken van Jef Geeraerts. Naast de politieke lijn is er het fictieve verhaal rond Simone en haar relaties, onder wie een ex-man, een zoon, een ex-minnaar, hele en halve criminelen voorkomen en waarin thema’s als drugshandel, vrouwensmokkel en politieke corruptie worden aangesneden. Een historische roman over verraad die zich ontrolt als thriller, zegt de achterkant. Er vallen doden; politieke moorden en liquidaties in het drugsmilieu. Het boek hopt vaak heen en weer van vroeger naar nu soms binnen één en hetzelfde hoofdstuk en betreedt een aantal zijpaden, zoals de vroege dood van haar tweelingzus, de liefdesperikelen van haar ex-minnaar en de couscousconnectie – een drugslijn via de broer van president Ben Ali. Mede door die Tunileakstukken is de hoofdlijn van de thriller soms wat lastig te volgen. Daar heeft de auteur iets aan gedaan door voor in het boek een overzicht te geven van de optredende karakters en organisaties. Het zijn er meer dan dertig. Het boek kent boeiende en goed ingeleefde passages die dan weer worden afgewisseld met historische uiteenzettingen. Die halen toch een beetje het ritme uit het verhaal.

Caro Sicking heeft met Asfour een indrukwekkend boek geschreven waarin ze diverse historische bronnen verbindt met een fictieve lijn die het de lezer mogelijk maakt zich in te leven in dagelijkse bestaan van de Tunesiërs: het landschap, de uitleg van de Koran, de omgang tussen mannen en vrouwen (ook met zo’n scheidingsstreep als hierboven) en die via de vrouwelijke invalshoek letterlijk een inkijk geeft in de Tunesische keuken en de mentale cultuur.

Terwijl ik dit schrijf, vinden er in Brussel aanslagen plaats, gepleegd door Noordafrikaanse terroristen. Deze jongemannen hebben vaak een crimineel verleden in het drugsmilieu. In Asfour beschrijft Caro Sicking hun afkomst, hun dromen (leven in Europa), het verraad, de mensensmokkel en de drugstrafiek. Krachten die het lot van individuen bepalen en die zich merendeels aan onze invloed onttrekken, tot ze uitbarsten in ongekend geweld. Een zeer actueel boek over een uiterst belangrijk politiek thema in tijden van radicalisering. En daarom ook een zeer moedig boek.

De roman Asfour – Tunesisch voor vogel en een vrijheidssymbool – is een intrigerend werk waarin de geschiedenis van Tunesië is verknoopt met de levensgeschiedenis van Simone. In haar jeugd opgegroeid in Riel en in 2011 gekidnapt in Tunesië. Een belangrijk en onbegrensd boek.

Gepubliceerd in Leydraden, periodiek van de literaire kring Goirle & Leyeloren blog

11 april 2016

Controversy Unleashed on JES! Towards a Joint Effort Society

The Review Board / Miss No Labels set out to discuss JES! Towards a Joint Effort Society. Controversy and Unleashed agreed on 8 stars out of ten.

Here’s why:

Controversial Thoughts

“JES! Towards a Joint Effort Society” by   Frank van Empel & Caro Sicking examines the multitude of ways where we, as a society, can improve not only our individual way of life, but the way of life for many. This is indeed a pretty intriguing political read that makes a person think about how things are going around them as well as about those that they care.

This read reminds me of “Be the Change!” in the concept and context of how to improve our surroundings as well as self by engaging with our surroundings as well as those who are already engaging in our surroundings in order to move together in the same direction in the name of Achieving a Common Societal Goal.

It would be imperative to state that this book takes on a feel of one Phillip Jack Brooks (AKA former multiple time WWE Champion CM Punk), as he sits Indian style and inquires if he has the attention of everyone at this present time. That specific feeling comes from this book, giving me a sense of “Pay Attention to the message that is being conveyed, for there will be some DEEP dialogue that is about to be spoken.”

I LOVE that there are several writers out there who are looking at this topic and speaking on this topic. Of course, there will ALWAYS be those who are accustomed and satisfied with the status quo that is occurring today, and will thumb their nose at the ideas, thoughts, views, and opinions of the writers of “JES! Towards a Joint Effort Society”.

MOST LIKELY, those people will say something along the lines of Dr. Robotnik’s (AKA Dr. Eggman, antagonist of Sonic the Hedgehog) quote, “A Nice Dream, but dreams were meant to be… Broken.”

I agree with Miss No Labels: very few errors could be found. When this is noticed, it gives the air that there were SEVERAL eyes on the work as well as SEVERAL eyes were on the research that was put into this book.

The footnotes at the bottom of the pages is an “A++” in my book, and I DO NO

T GIVE OUT A++s TO ANYONE.

My only downside is that it can get wordy, and your eyes can get crossed.

Survey Says: 8 out of 10 Stars.

Frank van Empel & Caro Sicking’s “JES! Towards a Joint Effort Society” is indeed a thought provoker, and a good one at that. Give it a whirl, get lost in the information, and see if Frank and Caro have your attention.

                                       ###

Now let’s hear from the Unleashed One:

Unleashed Speaks

When exploring a work of nonfiction, I have to approach it a little differently than I would another genre.  The deciding factors include but aren’t limited to the following:

 • Cover concept
 • Visual presentation (from white space vs. text to overall syntax)
 • How well researched and documented the material (if a bibliography is not available, how many personal experiences tie in to the content)
 • How well the topic discussed traps my interest

cover JES!Cover concept: It was very hard for me to connect the visual to the content inside.  I expected a more predominant cover to match the knowledge and the passion in which the topic of a joint effort society was covered.

Visual presentation:  There were very little flaws in syntax and proper balance between white space and text.  The text used was extremely easy to read.

Research and Documentation: JES! Towards a Joint Effort Society gets top marks in research and documentation.  There was a lot of beauty in the breakdown of the history preceding the modernized interpretation of a cooperative society.

Interest in topic:  The advocacy of a joint effort society is a wonderful thing to strive for.  It is apparent that many factors have kept the growth towards this at bay.  The authors outlined some of the key deterrents such as inequality in social and economic hierarchy, the promotion and reward of competition more so than cooperation.  I like reading material which causes me to really think and imagine a world different than the current chaos reflected on a daily basis.

Drawbacks (for me) that kept this work from getting the full ten stars:

Cover concept (reasoning already covered)

Slightly overbearing in history vs. practical application: In certain areas, there was so much history discussed that one almost forgot the authors wanted to cover modern exercises in how a joint effort society can be achieved.  Although background information in this work was definitely necessary to someone reading about this topic for the first time, an excessive amount could cause a reader to lose sight on the point of this work.

More visuals to accommodate information:  I do wish there were more graphic models to emphasize certain concepts, particularly when discussing ecolution, comparison between cooperative and competitive processes and the overall joint effort society model.  The modern examples given were excellent but more visuals would have further existing in having the points hit home.  Plus, this would come in handy for those readers who are more enthralled with pictures than lots of text.

Looks like Mr. Controversy and I are in agreement on this one:

8 out of 10 Stars

Unleashed Verdict: JES! Towards a Joint Effort Society gathers these marks for topic interest, thorough documentation and explorations to improve modern day living.

Thanks for checking out The Review Board.  Feel free to like, share and subscribe!  Have a terrific day!

The above is shared from The Review Board. Here’s the link again.

Curious about the book?

Take a look inside JES!

Trailer JES!

Order JES! Towards a Joint Effort Society  ISBN: 978.94.90665.111 / Price: € 33,-

Read JES! Towards a Joint Effort Society on your e-reader ISBN: 978.94.90665.104 / Price: € 7,50,-

nonfiXe, October 5, 2014

Het Bezinningsbureau over JES! Towards a Joint Effort Society

cover JES!‘The vision of a community that is capable of creating solutions together can be referred to as governance capacity. When a region, municipality or other group of people has such a capacity and continuously uses and applies it, it becomes a joint effort society (JES). Its’ attractiveness lies in the characteristic that everybody wins compared to the situation they are in now.’
p. 150

JES! Towards a Joint Effort Society is een eye-opener. Het boek omvat een oproep om gezamenlijk de stap te zetten naar een spirituele revolutie. Daarvoor is de tijd, aldus de auteurs, meer dan rijp. Het boek is dan ook niet alleen maar informatief van aard. Het streeft bewust een doel na. Het wil een bewustzijn wakker roepen en een beweging in gang zetten van mensen die gezamenlijk toewerken naar een wereld waarin minder ongelijkheid, onrecht en armoede heerst en zorgvuldiger met de natuur wordt omgegaan.

Voor Het Bezinningsbureau door Hanneke Arts-Honselaar

Hiertoe ontwikkelen de auteurs een ander maatschappelijk en politiek handelingsmodel dat individuen, organisaties, gemeenschappen en samenlevingen kunnen toepassen bij het maken van afwegingen, het nemen van beslissingen en bij hun handelen. Zo willen de auteurs met hun boek een bijdrage leveren aan een spirituele en morele revolutie. Een revolutie die zij als een natuurlijk vervolg zien op het materialisme dat de afgelopen tweehonderdvijftig jaar heeft gedomineerd. Zij nodigen de lezers dan ook van harte uit zich te laten inspireren door hun boek en erover van gedachten te wisselen hopend daarmee een dialoog op gang te brengen.

Rhizome

De auteurs karakteriseren hun boek als een wortelstok van zich vertakkende woorden en concepten die erop gericht zijn een intuïtie in de lezer wakker te roepen over een richting die mensen en de samenleving ook zou kunnen kiezen. Hiertoe introduceert het boek de theorie van de ecolutie. Deze theorie bestaat uit een methode en dynamische gereedschappen die de verandering naar een rechtvaardiger en duurzamer samenleving mogelijk maken, zowel op individueel als op collectief niveau. Alles begint bij het bewustzijn van de noodzaak van verandering en het ontwikkelen van een visie op de richting waarin het individu of een specifieke gemeenschap zich wil bewegen.

Economie terug naar de plaats waar zij hoort

Tegenover de neoklassieke economische basisprincipes (Adam Smith, c.s.) plaatsen de auteurs een andere set van aannames, de theorie van de ecolutie. Deze theorie combineert het inzicht in de tekortkomingen van de neoklassieke economische benaderingen en de inzichten van de sociale psychologie van Morton Deutsch tot vijf basisprincipes:

 • De economie is ingebed in de ecologie;
 • Mensen hebben zowel rationele als irrationele voorkeuren;
 • Individuen en bedrijven zijn niet één-dimensionaal gericht op winst, maar zij willen ook waarde toevoegen aan de ontwikkeling van de omgeving en aan sociale ontwikkeling. Zij delen hun ups en downs met de lokale gemeenschap en de samenleving in zijn geheel;
 • Mensen handelen zoals de meerderheid handelt vanwege een gebrek aan informatie;
 • Individuen en bedrijven werken met elkaar samen op basis van eigenbelang. Samenwerken geeft daarbij een beter resultaat dan rivaliteit en competitie.

Op grond van deze basisprincipes wordt de economie terug verwezen naar de plaats waar deze hoort: ingebed in en ten dienste van sociale, ecologische en psychologische behoeften. Zo opgevat vertoont de Joint Effort Society (JES!) drie lagen: een natuurlijke ontwikkeling; een voortgaande overgang naar een andere (betere) situatie en een verkenning van de toekomst. Alle drie de lagen zijn dynamisch, voortdurend in beweging en in ontwikkeling en gericht op het realiseren van een hoger ecologisch, socio-cultureel, economisch en psychologisch niveau.

Ecolutie als katalysator voor creativiteit

Maar hoe dit hogere niveau te bereiken? De auteurs betogen dat hiervoor een proces van deconstructie noodzakelijk is. Deconstructie kan gezien worden als het doelbewust verstoren van de bestaande systemen met als doel ruimte te scheppen voor innovatie. Zo leidt deconstructie tot een chaos waarin ruimte ontstaat voor creativiteit en verandering. Ecolutie vormt voor deze verandering de katalysator. Het omvat de creatieve destructie van houdingen, technologieën, instituties, besluitvorming, procedures, protocollen en gewoontes die vanzelfsprekend worden geacht en in plaats van een zegen tot een last zijn geworden voor individuen en gemeenschappen (destructie-fase). Ecolutie baant zo de weg voor iets geheel nieuws (deconstructie-fase) en is een bewuste actie tot verbetering en vernieuwing (constructie-fase).

Een matrix om de groei naar een JES! te ondersteunen

Om te voorkomen dat constructieve ontwikkelingen omslaan in destructiviteit en om een destructief proces zo te ondersteunen dat het zich kan ontwikkelen tot een constructief geheel hebben de auteurs de ideeën, concepten en theorieën ondergebracht in een handige matrix.

De horizontale as van deze matrix (X) omvat de drie fasen van ontwikkeling (destructie, deconstructie, constructie) zoals hierboven beschreven.
De verticale as (Y) omvat drie clusters van mogelijke oplossingen die een JES! kunnen bevorderen: Verandering van gedrag van individuen en/of organisaties; technologische en/of institutionele innovatie; nieuwe methoden van besluitvorming.

Om met de matrix aan de slag te gaan wordt de lezer uitgenodigd aan de hand van een bepaald concept te reflecteren op de negen posities in de matrix. Concepten die in aanmerking komen voor een dergelijk reflectief proces dienen echter aan een zevental criteria te voldoen om daadwerkelijk verder te helpen op weg naar een JES! Deze zeven criteria worden in het boek beschreven.

Competitie of samenwerking

Veranderingen die op de X en de Y-as kunnen plaatsvinden hangen samen met en worden beïnvloed door de wijze waarop een samenleving (maar ook een individu) zichzelf verstaat. Een samenleving die aan het competitie-model de voorkeur geeft waardeert excellentie en efficiency en stelt regels en voorschriften op die de bewegingsruimte van individuen inperken, armoede veroorzaken en roofbouw pleegt op natuurlijke hulpbronnen. Een dergelijke samenleving beweegt zich af van een JES! Een samenleving die de voorkeur geeft aan samenwerking is gebaseerd op onderling delen en voortschrijdend inzicht. Burgerlijke vrijheden en innovatie ondersteunen actief en productief burgerschap en leiden tot een betekenisvol bestaan voor ieder individu. Een dergelijke samenleving bevordert een JES!

Oefening van bewustzijn

Met het concept ecolutie willen de auteurs de lezer inspireren en versleten paradigma’s, zoals ‘duurzaamheid’ vervangen. Zij merken daarbij op dat ecolutie breder is dan deze begrippen omdat zij het heden, de verandering en de toekomst insluit. En anders dan het woord ‘duurzaam’ is ecolutie niet dubbelzinnig. Alles vergaat immers, en wat het meest duurzaam is, platics, vormen juist een deel van het probleem dat de adepten van duurzaamheid willen oplossen, aldus de auteurs. Daarbij komt dat ‘ecolutie’ niet wordt begrensd door een strikte definitie. Het is gebaseerd op de volgende vier sleutelelementen:

 • Economie, ecologie en samenleving zijn gelijkwaardig
 • Iedere samenleving, gemeenschap, organisatie, groep of individu kan ecolutie toepassen
 • Verandering is voortgaand, altijd en overal
 • Het doel is voortdurende vooruitgang in de richting van een ander (hoger) niveau van ontwikkeling

Ecolutie vormt een oefening in het bewustzijn dat we ervoor kunnen kiezen onszelf te ontwikkelen in een richting die een rechtvaardiger samenleving mogelijk maakt. Een wereld waarin people, planet en profit met elkaar in evenwicht zijn. De auteurs doen dan ook het voorstel niet langer te spreken over ‘groei’ maar over ‘vooruitgang’. Te snelle groei van het één hoeft immers nog geen vooruitgang te betekenen voor het andere. In het woord ‘vooruitgang’ zit steeds al een kritische factor. Is de groei écht vooruitgang op alle gebieden? Door in te gaan zien dat er een relatie bestaat tussen specifiek gedrag en het grotere geheel (structuur) waar dit gedrag effect op heeft kunnen we de wederkerigheid van alles gaan begrijpen. Het is deze wederkerigheid, deze onderlinge samenhang, die het eigenlijke model vormt van alle leven op aarde.

De drie clusters op de Y-as van de matrix die oplossingen kunnen aandragen voor de groei naar een Joint Effort Society worden in het verdere verloop van het boek uitgediept waarna wordt ingegaan op het daadwerkelijk functioneren van de theorie in de concrete praktijk. De drie clusters worden daarbij beschouwd als drie raderen die in elkaar grijpen en waarmee verandering in gang kan worden gezet. Hoofdstuk 6 van het boek gaat nader in op de kansen die veranderingen in methoden van besluitvorming bieden op weg naar een JES! Hoofdstuk 7 doet hetzelfde rond gedrag en hoofdstuk 8 rond technologische en institutionele innovatie. Hoofdstuk 9 gaat in op het functioneren van de theorie in de concrete praktijk.

Werkplaats Ecolutie?

JES! Towards a Joint Effort Society is geen gemakkelijk boek. Herlezend en herschrijvend dringt de veelzijdigheid van ecolutie langzaam dieper tot mij door. Het besef groeit daarbij dat het boek eigenlijk gedaan wil worden en – zoals iedere spiritualiteit – vraagt om volgehouden inoefening. Dialoog en kleinschalig experiment, individueel of in kleine kring (bijvoorbeeld in een Werkplaats Ecolutie), kunnen daarbij mijns inziens helpen om de theorie in de praktijk te leren toepassen en het creatieve proces dat met ecolutie gegeven is te voeden en te ondersteunen.

Geplaatst op 14 juni 2014 op de website www.bezinningsbureau.nl

uitgelichte afbeelding: Barend van Hoek, Ecotrail, potlood op papier, 2012

Klik hier voor een preview van JES! Towards a Joint Effort Society

Trailer JES! Towards a Joint Effort Society

Bestel JES! Towards a Joint Effort Society Prijs: € 33,-

JES! Towards a Joint Effort Society e-book Prijs: € 7,50

Vanwege de grote hoeveelheden spam is de reactieknop op deze site uit gezet. Heb je opmerkingen, vragen en/of aanmerkingen? Mail naar info @ nonfixe . nl

nonfiXe, 20 juni 2014

 

 

Herwaardering van de Utopie

Utopisch denken is gevaarlijk, maar vooral ook noodzakelijk, concludeert Joop van Hezik in zijn zoektocht naar duurzame ontwikkeling. Hij neemt ons mee langs utopische denkbeelden, via internationale conferenties die steeds opnieuw mislukken, naar het zogenoemde ontwikkelingsland de Filippijnen. De mens zal de bestaande groei-ideologie die ten grondslag ligt aan de huidige crisis in ons industrieelkapitalistische bestel dienen te doorbreken. Daarvoor is een nieuwe utopie nodig, een nieuw utopisch verhaal. Joop schetst de elementen van zijn Utopia. Dit is een Utopia dat zodra het bereikt dreigt te worden, steeds opnieuw plaats maakt voor een nieuw utopisch verhaal. De Filippijnse eilanden zijn hierbij metafoor, droom, nachtmerrie en continue inspiratiebron.

Joop van Hezik (Hedel, 1959) studeerde in 1989 af in de vakkencombinatie cultuurfilosofie, sociale en politieke filosofie en economische antropologie, Katholieke Universiteit Nijmegen. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij adviesbureaus, richtte hij ‘Bureau voor duurzame ontwikkelingsvraagstukken Ecotopia’ op. Joop is mede-initiatiefnemer van Stichting ChancEd, kansen & onderwijs voor Filippijnse kinderen. Tevens was hij fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten van Noord-Brabant en wethouder namens GroenLinks, PVDA en D66 in de gemeente Oisterwijk (2003 – 2012).

Sinds 2013 is Joop van Hezik werkzaam als adviseur biodiversiteit en groene economie bij het European Centre for Nature Conservation en als directeur van de Nature Assisted Health Foundation. Namens GroenLinks is hij lid van het congres van de Europese Groene Partijen.

Bestel Herwaardering van de Utopie

De Herwaardering van de Utopie, ISBN 978.94.90665.135 Prijs: €16,-

Lees de e-versie

ISBN e-book 978.94.90665.142 Prijs: €4,95

Herwaardering van de utopie Preview

JES: My Thoughts

Reviewer Fran Lewis (NY) discusses JES! Towards a Joint Effort Society on her blog

cover JES!POSTED BY JUST REVIEWS BY:GABINA49: ⋅ MAY 17, 2014 ⋅ 1 COMMENT

Joint Effort Society 

Is there a better way to understand our economy? Should everyone have the same things and monetarily not more than anyone else? What about the pollution that fills the skies when cars emit fumes or toxic fumes fill the air? What about the injustices some face. The authors of the Joint Effort Society have created what they feel is a way for everyone in this century to make room for the next and deal with the economic differences, the financial changes and the world as they see it. Focusing on world leaders, going back in history and realizing that no one person is to blame and that we have the power to change. I will present the viewpoints of the authors but I will not state whether I agree with their ideas or not. Stating that many of the issues faced in the world focus on economy and its predominant position within our financial structure the authors define terms such as free market, the winner takes or gets all vision, tunnel vision. Titled: JES, which stands for Joint Effort Society coining the word Ecolution that is the path to take us into this type of world of society.

Creating a society according to the authors would create a new mindset for people. Rather than think in a single-minded manner, people would not just be focused on money, items and their own needs but that of others too. Imagine a world where everyone works together, respects others and the economy is not the prime focus. The authors explain how to forge ahead beyond sustainable development by explaining the basis of their thoughts and concepts: Ecolution.

What if everyone worked together as a unit for the common good? What if we all cooperated to make the world better and no one was concerned about having total control. What if we expanded a simple thought and used our mind and brain to see the world in a different light. Rhizomes: a somewhat elongate usually horizontal subterranean plant stem that is often thickened by deposits of reserve food material, produces shoots above and roots below, and is distinguished from a true root in possessing buds, nodes, and usually scale like leaves,” as defined in the dictionary. Rhizome the author’s state is like a “rootstock, a networked herb that grows underground with no other ordering principle than the search for fertile earth, water and light.” It is indestructible except if some gardener uses any kind of chemicals and keeps weeding it. It has no beginning or end but a middle from where it grows and can overspill. Imagine a thought that starts within the recesses of your mind or a road that you are standing in the center of that goes on and on forever and has no beginning or end. Imagine starting your life from the middle and not dealing with what came before but focusing on how to improve now not worrying about your final days. JES: the author’s state is a rhizome of words and concepts with no beginning or end. Reading each chapter, paragraph sets you direction and all the pages form a network that may be difficult to summarize but as they state: “offers an intuitive vision for a direction society and individuals in that society can choose.”

The authors use the term ecolution standing for a way and a toolbox for change. Change takes time it does not happen overnight and the toolbox has within it concepts, which provide plans for action. These plans are different, variable and multiple enabling people within a community, each person alone or even groups and organizations to think of their own. The authors include seven criteria or concepts supporting this constructive plan. Within the chapter titled: Featuring JES: the authors explain Ecolution and JES: JES is defined as: a new political engagement model and free association of individuals.” In this type of world or society people contribute, cooperate and co-create according to their ability. They do this out of free will and gain from what has been achieved. A JES has a healthy relationship with Nature, Understands the interconnectedness and reciprocity of systems and aims at the “Well being of all people, here and now, there and later.” Interesting concept. But, in a world that is so diverse and where many live in different conditions some poor, some rich and others comfortable, this might sound as a viable way to intertwine and connect everyone to have the same things, values and economic advantages, but in reality some might not grab on to this way of thinking and others might discard it whether good or not.

Ecolution: let’s define this term even further: There are three different ways to find answers or solutions: Behavior, institutionalization and decision-making. There are several areas focused on within this book: ecolution, the matrix, deconstruction and concept that stands for a design for action. Chapter four focuses on Context, which includes the Force of the Matrix and the Assumptions of the theory of Ecolution. Chapter Five The Theory of Ecolution and Chapter 6 Plans for Action. Each chapter quite detailed and each one expanding on the theory itself. Within Chapter 6 we begin to understand Who Should Decide Change? The Power of the State vs. the freedom of the Individual, Discursive politics, the multiple lives of democracy, the dark side of aid and much more. The second solution finding cluster is Behavior discussed on Chapter Seven where the authors relate several stories about different cultures that have different values explaining that this is often used to deny a person’s entitlement to inalienable rights. The authors discuss the right or freedom to make personal choices as one concept related to the “nobody rules” principle of the proto-democrat. Decision-making and behavior focus on each other within this chapter. Democracy is stated as a way of life. Personal experiences are shared and sited within this chapter that will help enlighten readers to understand the author’s perspectives. The Will to Succeed, A Society’s Prejudices and Whistleblowers and change makers round out this chapter. The heart of the book is Chapter 9: Content: A Joint Effort Society where the authors discuss the following in detail: sustainable development, the concept of brotherhood, economics how it should be and Max-Neef’s nine fundamental needs:

Subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity and freedom followed by why the JES is a model for peace and progress. Focusing in individual diversities, justice and different democratic models to be implemented in decision-making. Hoping to lead society to understand social, psychological, economic and ever ecological systems. Other pertinent issues that are elaborated on related to challenges in democracy related to the ecological issues and difficulties that need to be addressed today: climate change, diminishing biodiversity, extreme poverty, depletion of fossil fuels and other natural resources. A question is posed as to who takes care of nature and these concerns are not only germane to the borders of one nation state or generation. The authors state that a global approach is needed and expand on this and the art of consultation and mutual gains approach within this chapter. Finally, the authors put forth eight control circuits to aid in a self- organizing system, which are self-steering:

The individual, the group, the neighborhood, the quarter, the community, the region or province, the country/state and the Federation or Union of States. They continue with the seven principles that build homes: cherish diversity, connection location to context, combine city and nature, anticipate change, keep innovating, design healthy systems and people create the town. Each principle defined and described and guided by a Cradle-to-Cradle Text of the American architect McDonough. Also within this chapter they include Pakistan’s Black Law, The ethics of Business and touching the essence of Life. To sum up you would have to read the conclusion where the authors begin by stating that for more than 200 years the dominant groups in society have focused on profits. Greed with economical equations, stating that in the end all would profit or benefit from seeping down wealth with competition at the center of society’s values. Do we need change? Do we need tighter security? Should there be a call to create and protect our freedoms? Will our difficulties benefit from more stringent laws and regulations putting more constraints in our own personal freedoms? What exactly does JES do and how can this way of thinking help us to focus on the world around us and make it better? The authors have not created a perfect world or a Utopia what they are trying to create and the message to readers and to people is that we need to focus on those that are less fortunate, tired workers, tired managers, teachers that often get ignored or are unappreciated and most of all they are conveying a message that we need to change our perceptions and way of thinking. Money, power and greed should not be paramount but cooperation, joint effort and working as one should start to be our focus.

JES! Suggests a spiritual revolution. The authors state that if the brain changes or shifts reality will too. When more than one brain shifts or many than society will too. Is the economy for the people? How would you define economics? Will the solution finding clusters- Decision-making, behavior, and institutionalization/technology contribute to a rising level of well-being? These questions and others will be answered when you read JES. The rich and the poor have been at odds for at least 250 years. After reading this text the authors hope that readers will understand and learn about why economics is out of control, how to improve our economic system, how to move away from competition replacing the rich society with a new political engagement model: JES. The rest is up to you the reader to decide if you accept what the authors are presenting, accept part of it or not at all. These are my thoughts they stand as written.

Fran Lewis: Reviewer

Booktrailer

Order JES! Towards a Joint Effort Society

JES! Towards a Joint Effort Society ISBN 978.94.90665.111 / Price: € 33,-

Read JES! on your e-reader

ISBN epub 978.94.90665.104 / Price: € 7,50

JES! preview

nonfiXe May 2014

Allemaal Winnen – Only Winners – Todos Ganados – Alle Gewinnen, summaries

The thesis called Only Winners by Frank van Empel (author at Ecolutie) and Martin Bakker was defended on Thursday April 26, 2012, at Erasmus University Rotterdam. Both authors put theory and practice together in order to develop a working method, toolbox and new conceptual framework for regional sustainable development.

The Only Winners Matrix can be perceived as a compass and measuring tool in one for decision makers as well as individuals to find out if a development is sustainable and leads to equal prosperity for people, planet and profit. On thmutual gain we Matrix one finds three phases: destruction – deconstruction – construction on the horizontal axe that are combined with behaviour – technology – decision making on the vertical axe.

The measurement is done by using concepts that comply with seven criteria. This creates a dynamic model, with changing concepts which are validated by the criteria.

Whenever a development is destructive for people, environment or economy, deconstruction has to be committed. Ecolution (Ecolutie in Dutch) is the most prominent deconstruction path. The authors call it the lost track, the expedition towards an unknown future that leads to a society we all want to be part of: a society of Only Winners.

The model foresees in developments that are constructive at one time and turn destructiUnderneath you can find the English, German and Spanish translation of the summary of Only Winners. We hope we are able to translate the entire book soon for those of you who are interested.

Only Winners  – Una resena Todos GanadosZusammenfassung Alle Gewinnen

For the translations we have to thank: Prof. Dr. Don Huisingh – English version, Lisa van Empel – Spanish version and Prof. Mag. Arch. Ing.Dr.h.c. Peter Schmid – German version.

Images: Barend van Hoek, Victory 4 all & Mutual Gains, pencil on paper, 2012

Caro Sicking, Ecolutie, April 29 2012

Diepgang, humor & maatschappelijke issues

Anoushka Rood, The Sword, over Wat de Hel!:

Een boek dat iedereen zou moeten lezen. Het heeft diepgang, humor, snijdt maatschappelijke issues aan die ons allemaal aangaan of waar we ons in kunnen herkennen. Laat de surreële omschrijving je niet afschrikken want dat is nou net de touch die het verhaal een extra dimensie geeft en heel subtiel is gedaan.

Lisette, de demente dame van 84 jaar wordt magnifiek neergezet. Of het echt zo werkt in het hoofd van iemand met dementie durf ik niet te zeggen. Daar heb ik te weinig ervaring mee in de nabije omgeving. Kan me wel voorstellen dat het zo werkt met die gedachte gangen en sprongen en voor de fase waarin je doorgaat hebben dat je ziek bent. Heftig maar door de manier van schrijven ook heel ‘mooi’ inleefbaar en minder beangstigend dan verwacht. Pia is typisch die vrouw die gevangen zit in een leven dat men geslaagd noemt maar waar zij niet gelukkig van wordt. Zij neemt de beslissing om voor haar demente moeder te gaan zorgen. Iets wat maatschappelijk gezien ondenkbaar is, daar zijn tehuizen voor zo redeneert men. Polarisatie ten top. Daarnaast wordt ook het onderwerp vrouwenhandel aangeboord en alle gevoelige issues die daar mee te maken hebben. Het is duidelijk dat de schrijfster hier met kennis van zaken over schrijft. Een boek met alleen dit onderwerp zou ik graag willen zien van Caro Sicking want ik weet zeker dat er nog veel meer over te vertellen is. Samya is in ieder geval een vrouw die je niet snel zal vergeten.

De verhalen zijn op zich geloofwaardig en samen maken ze een mooi Nederlands literaire werkje dat een prettige schrijfstijl heeft en je laat nadenken over onze maatschappij en hoe wij met elkaar omgaan. Een aanrader voor lezers met voorkeur voor een vlot lezend verhaal met diepgang.

Wat de Hel! voorkant lage resolutieGedeeld met The Sword 

Lees het 1e hoofdstuk Wat de Hel! tweede druk, 2014

Bestel Wat de Hel! ISBN: 978.94.90665.128 / Prijs: € 17,50

Wat de Hel! e-boek ISBN: 978.94.90665.005 / Prijs: € 4,95

 

nonfiXe 02.04.2014

 

Recensie Wat de Hel!

Stéfanie André op Leesfanaten over ‘Wat de Hel!’

‘Wat de Hel!’ speelt zich af in Nederland in de nabije toekomst. Een tijd waarin (demente) ouderen worden gechipt (zodat je ze makkelijk terug kunt vinden), waarin iedereen verplicht een huissleutel bij de politie in moet leveren en waarin geld voor de familie van Lisette en Pia het allerbelangrijkst is.

Lisette is dementerend, maar heeft haar heldere momenten en die schrijft ze op in haar “Niet Vergeten Schrift”. Als ze uit het bejaardentehuis ontsnapt, vindt haar dochter Pia dit schrift en komt erachter dat haar moeder minder dement is dan ze dachten. Ze wil haar graag helpen, maar dan moet ze haar eerst vinden. Op haar ontsnappingstocht ontmoet Lisette verschillende aardige, en minder aardige mensen. Zo komt ze in Londen Samya tegen. Samya is een Nigeriaanse vluchtelinge die Nederland uit was gezet omdat ze gelogen had tegen de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Lisette en Samya worden vriendinnen en proberen samen terug naar Nederland te komen.

Caro Sicking heeft met ‘Wat de hel’ een interessant boek geschreven over de Nederlandse samenleving zoals die kan worden als we de huidige koers blijven volgen. Het is dan ook een boek vol maatschappijkritiek. Sicking schetst een beeld van een samenleving waarin iedereen die anders is niet meer welkom is. Of dat nu een oude vrouw is die dement begint te worden en daardoor niet meer functioneert, een dochter die haar baan opzegt om voor haar moeder te zorgen of een vluchtelinge die in Nederland een bestaan probeert op te bouwen. Het is bijzonder hoe deze drie verhaallijnen – eigenlijk levenslijnen – samenkomen in het boek.

Het is wel even wennen aan de schrijfstijl van het boek, vooral de eerste pagina’s zijn erg verwarrend en lijken wat “duur” geschreven. Gelukkig wordt het verhaal leesbaarder als het verder komt. De auteur gebruikt korte zinnen en hoofdstukken, waarbij de personages elkaar afwisselen. Hierdoor blijf je geboeid. Ondanks het leuke idee van het boek wordt het op een gegeven moment wel wat herhalend. Het boek is hierdoor minder vernieuwend dan wat mogelijk zou zijn.

Gedeeld van leesfanaten: http://leesfanaten.nl/romans/2313-caro-sicking-wat-de-hel

lees het 1e hoofdstuk Wat de Hel! tweede druk, 2014 

Bestel Wat de Hel!

ISBN: 978.94.90665.128 / Prijs: € 17,50

Wat de Hel! op je e-reader

ISBN: 978.94.90665.005 / Prijs: € 4,95

nonfiXe, 02.04.2014

Boekblogger Ellen de Visser over: Nin

NinEllen de Visser schrijft op haar boekenblog Open Boek:

Caro Sicking is een van de initiatiefnemers van nonfiXe. Op haar website kun je lezen wie nonfiXe is en wordt de volgende uitleg over deze naam gegeven: “niet gefixeerd” oftewel “niet vastomlijnd”. Dit is precies hoe ik de door mij gelezen boeken van Caro Sicking kan omschrijven. Zij durft totaal af te wijken van wat in onze ogen “normaal” is. Naast de schat aan informatie die zij, zogenaamd terloops, geeft in haar boeken weet ze ook situaties weer te geven die helemaal afwijken van ons beeld van de werkelijkheid. Dit doet ze op een snelle manier met korte omschrijvingen. Als er buiten de kaders wordt geschreven, durf je als lezer ook een stapje daarbuiten te doen. Dit maakt haar boeken zo boeiend en leuk om te lezen.

‘“Nin” is een fris, klein boekje om te zien, dat je snel denkt uit te lezen. Vergis je echter niet! Het bevat zoveel meer! Dood, verwijdering, zijn wat je niet wilt zijn, scheiding, relaties, mensensmokkel, loslaten en vooral: vrij zijn. Je komt vraagstukken over het leven tegen, wat houdt iemand bezig, wat weet je over een ander zijn gedachten ook al denk je hem te kennen? In “Nin” leer je stil te staan bij wat invloeden van buitenaf kunnen doen met je geest en hoe verpletterend het kan zijn als je leefsituatie plotseling verandert. De manier waarop Nin, die haar moeder is verloren, en Andy, die zijn lief kwijtraakt, hiermee omgaan is mooi beschreven met hilarische momenten.

‘Kunstig hoe een auteur fictie zo passend weet te combineren met wat non-fictie zou kunnen zijn. Ik ben heel enthousiast over “Nin”.’

Studio nonfiXe
ISBN 9789490665012
€ 10,=

Door: Ellen de Visser     Van: Open Boek

Inkijkexemplaar

Bestel Nin

Lees Nin op je e-reader ISBN: 978.94.90665.029 / Prijs: € 6,95

Afbeelding: Nin, cover
nonfiXe 30.03.14