Recensie Wat de Hel!

Stéfanie André op Leesfanaten over ‘Wat de Hel!’

‘Wat de Hel!’ speelt zich af in Nederland in de nabije toekomst. Een tijd waarin (demente) ouderen worden gechipt (zodat je ze makkelijk terug kunt vinden), waarin iedereen verplicht een huissleutel bij de politie in moet leveren en waarin geld voor de familie van Lisette en Pia het allerbelangrijkst is.

Lisette is dementerend, maar heeft haar heldere momenten en die schrijft ze op in haar “Niet Vergeten Schrift”. Als ze uit het bejaardentehuis ontsnapt, vindt haar dochter Pia dit schrift en komt erachter dat haar moeder minder dement is dan ze dachten. Ze wil haar graag helpen, maar dan moet ze haar eerst vinden. Op haar ontsnappingstocht ontmoet Lisette verschillende aardige, en minder aardige mensen. Zo komt ze in Londen Samya tegen. Samya is een Nigeriaanse vluchtelinge die Nederland uit was gezet omdat ze gelogen had tegen de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Lisette en Samya worden vriendinnen en proberen samen terug naar Nederland te komen.

Caro Sicking heeft met ‘Wat de hel’ een interessant boek geschreven over de Nederlandse samenleving zoals die kan worden als we de huidige koers blijven volgen. Het is dan ook een boek vol maatschappijkritiek. Sicking schetst een beeld van een samenleving waarin iedereen die anders is niet meer welkom is. Of dat nu een oude vrouw is die dement begint te worden en daardoor niet meer functioneert, een dochter die haar baan opzegt om voor haar moeder te zorgen of een vluchtelinge die in Nederland een bestaan probeert op te bouwen. Het is bijzonder hoe deze drie verhaallijnen – eigenlijk levenslijnen – samenkomen in het boek.

Het is wel even wennen aan de schrijfstijl van het boek, vooral de eerste pagina’s zijn erg verwarrend en lijken wat “duur” geschreven. Gelukkig wordt het verhaal leesbaarder als het verder komt. De auteur gebruikt korte zinnen en hoofdstukken, waarbij de personages elkaar afwisselen. Hierdoor blijf je geboeid. Ondanks het leuke idee van het boek wordt het op een gegeven moment wel wat herhalend. Het boek is hierdoor minder vernieuwend dan wat mogelijk zou zijn.

Gedeeld van leesfanaten: http://leesfanaten.nl/romans/2313-caro-sicking-wat-de-hel

lees het 1e hoofdstuk Wat de Hel! tweede druk, 2014 

Bestel Wat de Hel!

ISBN: 978.94.90665.128 / Prijs: € 17,50

Wat de Hel! op je e-reader

ISBN: 978.94.90665.005 / Prijs: € 4,95

nonfiXe, 02.04.2014

Boekblogger Ellen de Visser over: Nin

NinEllen de Visser schrijft op haar boekenblog Open Boek:

Caro Sicking is een van de initiatiefnemers van nonfiXe. Op haar website kun je lezen wie nonfiXe is en wordt de volgende uitleg over deze naam gegeven: “niet gefixeerd” oftewel “niet vastomlijnd”. Dit is precies hoe ik de door mij gelezen boeken van Caro Sicking kan omschrijven. Zij durft totaal af te wijken van wat in onze ogen “normaal” is. Naast de schat aan informatie die zij, zogenaamd terloops, geeft in haar boeken weet ze ook situaties weer te geven die helemaal afwijken van ons beeld van de werkelijkheid. Dit doet ze op een snelle manier met korte omschrijvingen. Als er buiten de kaders wordt geschreven, durf je als lezer ook een stapje daarbuiten te doen. Dit maakt haar boeken zo boeiend en leuk om te lezen.

‘“Nin” is een fris, klein boekje om te zien, dat je snel denkt uit te lezen. Vergis je echter niet! Het bevat zoveel meer! Dood, verwijdering, zijn wat je niet wilt zijn, scheiding, relaties, mensensmokkel, loslaten en vooral: vrij zijn. Je komt vraagstukken over het leven tegen, wat houdt iemand bezig, wat weet je over een ander zijn gedachten ook al denk je hem te kennen? In “Nin” leer je stil te staan bij wat invloeden van buitenaf kunnen doen met je geest en hoe verpletterend het kan zijn als je leefsituatie plotseling verandert. De manier waarop Nin, die haar moeder is verloren, en Andy, die zijn lief kwijtraakt, hiermee omgaan is mooi beschreven met hilarische momenten.

‘Kunstig hoe een auteur fictie zo passend weet te combineren met wat non-fictie zou kunnen zijn. Ik ben heel enthousiast over “Nin”.’

Studio nonfiXe
ISBN 9789490665012
€ 10,=

Door: Ellen de Visser     Van: Open Boek

Inkijkexemplaar

Bestel Nin

Lees Nin op je e-reader ISBN: 978.94.90665.029 / Prijs: € 6,95

Afbeelding: Nin, cover
nonfiXe 30.03.14

Bespreking JES! Towards a Joint Effort Society

Cover JES CB061114Rudy Vans bespreekt JES! Towards a Joint Effort Society op de website van bol.com.

Dit is zowel een ouderwets als een verfrissend en nieuw boek. Ouderwets omdat het veel tekst bevat met veel moeilijke woorden en veel citaten en veel oude schrijvers en bronnen. Verfrissend en nieuw omdat het een koers beschrijft naar een andere en betere wereld die getuigt van enorme betrokkenheid en gedrevenheid van beide auteurs. Ze geloven in hun zaak en belijden hun eigen passie.

Het boek pleit voor een andere en betere wereld en gaat voorbij aan het inmiddels wat afgetrapte begrip duurzaamheid. In plaats daarvan komen de twee belangrijkste nieuwe termen: ecolutie en Joint Effort Society (JES).

Probleem en oorzaak

Kort over de inhoud. Wat is het probleem? Dat we ‘niet goed bezig zijn’, dat ‘het de verkeerde kant op gaat’ ‘met ons allen’. Er is te veel economische ongelijkheid, te weinig rechtvaardigheid, te veel vervuiling. Oorzaak van dit probleem? Dat is de dominante positie van de ‘economie’, het aanbod-denken (supply-side economics), het vrije markt denken, het winner-takes-it-all principe en het bestaan van vooroordelen (het hebben van een tunnelvisie).

JES

!

De auteurs pleiten voor een nieuwe wereld. De gewenste nieuwe eindtoestand noemen ze JES oftewel de Joint Effort Society. De weg daar naar toe is Ecolutie. In die nieuwe wereld van JES gaat het over meer rechtvaardigheid, mensen weer zien als mensen en niet als producten of pin-automaten, groei interpreteren vanuit kwaliteit en well-being, meer plek voor de intuïtie, meer onderling respect, economie terug naar een bescheidenere plek. Het gaat over het hele systeem (dus niet alleen over de economie), over de lange termijn. Dat klinkt als ‘duurzaamheid’, maar ..

Ecolutie

De auteurs gaan verder dan duurzaamheid. Ecolutie bevat de ideeën van de auteurs over hoe we die gewenste (ideale) wereld kunnen bereiken. Ze maken daarbij onderscheid in – het gedrag, – de instituties, en – de beslissingen. Op deze manier voegen de auteurs nieuwe dimensies toe aan het platgetreden begrip duurzaamheid. Zelfvertrouwen als basis van ons individuele gedrag, rechtvaardigheid en diversiteit als uitgangspunt voor de (collectieve) instituties en nieuwe democratische overlegmodellen voor de beslissingen.

Reflectie

Ik zei het al: dit boek heeft iets paradoxaals. Er is inhoudelijk een nieuwe aanpak met verfrissende betrokkenheid. Qua vorm is het veel tekst en weinig plaatjes en ook nog eens pittige tekst waar je moeite voor moet doen. En of dat ouderwets of juist nieuw is weet ik niet, maar dit boek zou ik willen kenschetsen als een pamflet, een oproep, een pleidooi. Een beetje Marx maar dan zonder revolutie maar met ecolutie. In die zin is het boek ook meer prescriptief (vertellen hoe het zou moeten zijn) dan een nieuwsgierige houding over hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt en welke krachten ons daarin houden. Met andere woorden: ik krijg als lezer het idee dat de oplossing vanaf het begin al zo’n beetje vast stond.

Pluspunten:

engagement

Minpunten:

je moet er wel voor gaan zitten

Booktrailer

Klik hier voor een preview van JES! Towards a Joint Effort Society

Bestel JES! Towards a Joint Effort Society ISBN: 978.94.90665.111 / Prijs: € 33,-

JES! Towards a Joint Effort Society e-boek ISBN: 978.94.90665.104 / Prijs: € 7,50

Maart 2014

 

Boekbespreking Wat de Hel!

Ellen de Visser las Wat de Hel! en besprak het boek voor BangerSisters.

Hieronder haar recensie:

‘In ‘Wat de Hel!’ wordt afwisselend verteld over drie vrouwen: een demente bejaarde, haar hardwerkende dochter en een asielzoeker uit Nigeria. Elk levensverhaal wordt op een eigen manier in beeld gebracht. Vanuit Lisette, de demente vrouw, wordt haar kijk op het leven op een zeer humoristische manier verteld. Wat zij denkt en meemaakt, vaak de meest vreemde dingen, is in haar belevingswereld de normaalste zaak van de wereld. Hierdoor ga je als lezer bijna denken dat het inderdaad normaal is.

‘De Nigeriaanse vrouw Samya heeft veel meegemaakt. Door haar verleden in handen van vrouwenhandelaren en werkend in de prostitutie is haar vertrouwen in mensen ver te zoeken. Als klap op de vuurpijl komt ze ook nog in de wereld van asielzoekers terecht. Zij merkt dat er vaak vooroordelen heersen. Zolang mensen niet weten dat ze asielzoeker is zijn ze aardig tegen haar, maar op het moment dat mensen horen wie ze werkelijk is, wordt Samya al gauw gewantrouwd en als dader van bepaalde voorvallen gezien.

‘Pia, de dochter van Lisette is een vrouw met een goede baan en zij is maatschappelijk geaccepteerd. Pia’s leven verandert als ze besluit haar weggelopen moeder te zoeken en ze Samya leert kennen. Ze gaat haar leven anders inrichten dan voorheen om er te zijn voor haar moeder en voor Samya, die haar hard nodig hebben. Hierdoor krijgt Pia problemen, het wordt niet gewaardeerd door de maatschappij dat ze afwijkt van de norm.

‘De drie vrouwen verzetten zich ieder op hun manier tegen de situatie waarin ze zitten. Samen vinden ze een manier om van hun eigen leven een soort model te maken om anderen te leren hoe ze betere zorg kunnen verlenen. Ieder van de vrouwen heeft hierin haar eigen aandeel en groeit hierdoor.

‘De auteur weet van tegenstellingen een geheel te maken. Op een knappe manier laat ze de lezer switchen tussen de warrige maar levendige gedachten van Lisette, de bezorgde gedachten van Pia die heen en weer geslingerd wordt tussen wat zij wil en wat anderen van haar verwachten en de kordate gedachten en beslissingen van Samya. Sommige momenten zijn wat kortaf beschreven waardoor mij niet alles even duidelijk wordt.

‘Wat de Hel!’ vind ik een krachtig boek dat ons laat nadenken over hoe wij zelf mensen beoordelen op hun maatschappelijke positie. Tevens laat het zien wat de kracht van mensen is, zeker als men de handen ineen slaat.

‘Geweldige cover waarop ‘Lisette’ staat precies zoals zij is beschreven.’

Bestel Wat de Hel! ISBN: 978.94.90665.128 / Prijs: € 17,50

Lees het e-boek ISBN: 978.94.90665.005 / Prijs: € 4,95

Nabina, peace song

Vocals & writing Sami El Ghousli, Kasba, & Helen Mengestu, Afrisinia. Trompet & audio: Mark Nieuwenhuis. Video: Mongi Farhani. Recording at Studio nonfiXe Lodge, Vught, The Netherlands.

Recorded in 2008.

Watch on Youtube: Peace, a song called Nabina.

 

 

Allemaal Winnen, naar een andere wereld

 

Wetenschap en kunst, humor en zwart potlood op papier. De titel spreekt voor zich. Gedrukte exemplaren zijn niet verkrijgbaar. Maar we hebben wel een pdf.

Barend van Hoek, potlood op papier, uit: Allemaal Winnen, naar een betere wereld, 2012

Klik hiernaast voor:Allemaal Winnen Frank & Barend

Tekeningen door Barend van Hoek / Tekst van Frank van Empel / Vormgeving door Pieter Aarts / nonfiXe puB’s, april 2012

Dit is de populaire versie van Allemaal Winnen, naar duurzame regionale ontwikkeling (Ecolutie). Dat boek is nog wel verkrijgbaar. ISBN: 9789490665043. Klik hier voor meer informatie

nonfiXe, 17 december 2013

Europa loopt leeg

Europa in de rode cijfers: jongeren vertrekken en immigranten blijven weg. De weerslag van verkeerde angst. Van DeWereldMorgen.be, bloggen bij de buren.

De economische crises die sinds 2008 huishouden in de rijke landen blijken een neveneffect te hebben dat niet in de bijsluiter stond: Europa loopt leeg.

AlJazeera rapporteerde half augustus 2013 over Spanjaarden en Portugezen die massaal het Europese continent verlaten, naar voormalige kolonies, zoals Brazilië, Argentinië, Angola en Mozambique. In tegenstelling tot hoe Europa migranten bejegent, worden de Spanjaarden met open armen ontvangen in Buenos Aires. Een geldig paspoort en een bewijs van goed gedrag geven toegang tot het land, gezondheidszorg en onderwijs, zelfs als de Europese migranten geen werk hebben. Aldus AlJazeera.

Portugezen neigen uit de aard van hun taal meer naar Brazilië, dat evenals Argentinië een opkomende economie is. En, naar Mozambique en Angola. Voor de poorten van de ambassades in Lissabon staan lange rijen met economische vluchtelingen, van Europa naar Afrika, om verblijf aan te vragen. Talloze anderen gaan met een toeristen visum. Ze werken zwarte baantjes en verlaten af en toe het land om weer met een nieuw toeristenvisum binnen te komen. Mozambique heeft de grenscontroles versterkt om illegale Europeanen de pas af te snijden.

Frank Laczko van het IOM (Internationale Organisatie voor Migratie) presenteerde afgelopen in juni opmerkelijke cijfers op de Europese Migratie Netwerk Conferentie in Dublin, onder de titel Noord/Zuid migratie. Noord in termen van het IOM bevat landen zoals Noord-Amerika, Europa, Nieuw Zeeland, Japan en Australië, maar kan ook gedefinieerd worden op basis van bruto nationaal product en dan is de lijst aanzienlijk langer. In het laatste geval horen het Midden-Oosten, delen van Azië en van Latijns Amerika ook bij het Noorden.

In 2010 leefden tussen de 7 en 13 miljoen migranten uit het Noorden in het Zuiden. Een nogal brede marge. Belangrijker is dat de trend een stijgende lijn vertoont: een groeiend aantal economische vluchtelingen reist de tegengestelde richting op dan pakweg 10 jaar geleden.

Brazilië: Toename migranten van 87% in 10 jaar. Toename werkvergunningen aan migranten 70% tussen 2008 en 2012

China: Stijging aantal migranten 35% in 10 jaar

Angola: Bijna 24.000 Portugezen emigreerden naar Angola in 2009

Het IOM heeft andere cijfers over Mozambique dan Al Jazeera:9.224 Portugezen staan geregistreerd in Mozambique in 2012, tegenover 6.211 in 2008. Al Jazeera spreekt van 17.000 legale economische vluchtelingen.

Veel migranten, vooral richting Brazilië, blijken terugkeerders. De migratie tussen rijke landen (Noord – Noord) is bovendien stevig toegenomen. Grieken zoeken hun heil nu vooral in Australië. Al met al loopt vooral Europa leeg.

107.000 Europeanen (waaronder ook Nederland als belangrijk bronland genoemd wordt) vertrokken in 2008 en 2009 naar Latijns Amerika. Bijna 84.000 Spanjaarden migreerden naar Afrika in 2011. Het aantal Ieren dat zich in Afrika vestigde, is verdubbeld in 2009. De Ieren trokken vooral naar Nigeria. Er leven 62% meer Ieren in Lagos en contreien dan voor de crisis. En naar Zuid Afrika, een toename van 73%.

Niet alleen de mensen, ook het geld gaat de andere kant op. De afdracht van pecunia ziet er als volgt uit:

 • Portugal: €2.42 miljard ontvangen in 2012
 • Spanje: €5.9 miljard naar huis gestuurd in 2012
 • Ierland: €570 miljoen

Dat lijkt positief voor de thuislanden. Er komt wat lucht op de arbeidsmarkt en de kas wordt gespekt, zou je denken.

Maar, er is sprake van ‘brain-drain’, opgeleide jongeren verlaten hun land van herkomst. Het IOM spreekt zelfs over een ‘lost generation’. Ook verminderen de belastinginkomsten van het land van oorsprong, én de vergrijzing slaat nog harder toe. Het zijn vooral jonge, opgeleide mannen die hun toekomst elders opbouwen. Bovendien stagneert de immigratie, ‘onze’ jongens worden niet vervangen door ‘andere’ jongens. Die blijven in toenemende mate weg uit het wankelende fort Europa.

Wanneer we hier het toelatingsbeleid van Europese regeringen naast zetten, kunnen we ons met recht afvragen, wie er nu gek is.

Onze overheden wijzen migranten bij voorkeur de deur. Ze sluiten hen op in detentiecentra, houden buitenlanders zoveel mogelijk buiten de samenleving in afgelegen asielcentra. Een migrant boven de 18 krijgt geen onderwijs en nauwelijks gezondheidzorg, Met andere woorden Europese regeringen voeren een ontmoedigend Niet-Tenzij beleid. En zo gaan we nog sneller naar de knoppen.

Overigens zijn deze regeringen door ons aangesteld, wij hebben op hen gestemd en blijven schaapachtig achter populisten die de dommigheid hebben vertaald naar one-liners, aanlopen. Als je dan toch verkiest om bang te zijn, kies dan de juiste angst.

Overgenomen van DeWereldMorgen.be, blog Caro Sicking van 20 augustus 2013

The missing goal

A compartmentalized, foremost economic, approach of development and the lack of freedoms keep the poor in poverty and threaten the rich. The great divide of today is between the Haves and the Have Nots. The Millennium Development Goals of the UN will not fill this gap.

Literacy is broadly considered as an effective weapon against poverty, growing birth rates and child mortality.  Especially education of girls will make the world a better place, is the adage. Millennium Development Goal 2, Achieve Universal Primary Education presents enormous challenges in many developing countries, one of which is Pakistan. Only 68.6% of the Pakistani men and 40.3% of the women over 15 year can read and write.[1] Apart from the lack of teachers, schools and educational infrastructure, a monster so destructive lures around the corner. This monster is overlooked by all MDG’s as well as by advocates of sole economic development such as Dambisha Moyo. Its’ name is Unfreedom.

Caro Sicking for nonfiXe

Pakistan belongs to the 64 Not Free countries according to Freedom House.[2] The danger of education in a censored unfree environment became apparent once again at a meeting on biases in textbooks and education policy of the National Commission for Justice and Peace Pakistan, March 18. Multiple religious and gender biases were found in the textbooks. Omissions and distortions that breed hatred among religions and confine women to the margin of history and society.[3]

While China does very well on the MDG scoreboard[5], it was mentioned by Freedom House as one of the most severe oppressors of freedom of press. How can education under censorship lead to understanding?

In the 2012 MDG report freedom was not mentioned once. The eight MDG’s, 21 targets and 60 indicators foremost aim at poverty relief, health and education. They put tangible goals and measurable results on the global map and into the global conscience and provided donors with arguments to keep on donating – and fundraising – and stirred awareness in receiving countries.[6]

The MDG’s scored + 1 for attacking extreme poverty, access to safe drinking water, universal primary education for boys and girls, and preventing child mortality. HIV treatment boosted in 2010, although the target was not reached. The fight against Malaria and TBC stayed on track, globally. These are impressive scores.

The first MDG, halving extreme poverty, already hit the target. The number of people living on less than $1.25 a day fell from 47% in 1990 to 24% in 2008. But what does that mean? J.K. Galbraith already in the 1970’s described the poverty trap: doubling an almost zero income, still leads to nothing to spend.[7] As a matter of fact, many times costs increase. For instance, because people buy more or different food.

Poverty means many unfreedoms. One is the denial of the freedom to choose, which is closely related to vulnerable employment. Today there are more slaves in the world than ever before.[8] Children work in bondage and forced labour and trafficking thrive. Known traffickers come to villages in poor regions to buy a seven year old from the mother. She has too many mouths to feed and too little opportunities. She sees no alternative. The child grows up in a sweatshop, under gruesome circumstances to produce whatever goods that are considered ‘profitable’ by the manufacturer.[9]

Manfred Max-Neef, Chilean economist, distinguished nine fundamental human needs: subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity and freedom.[10] If one fundamental need isn’t satisfied, Max-Neef argued, there is poverty of some sort. Satisfaction is not a materialistic matter except when it comes to basic needs such as most MDG’s speak off: e.g. food, water, shelter. For instance understanding can be satisfied by education. The good that supports education is a book, uncensored that is.

The MDG’s fail to satisfy all fundamental needs and moreover focus on economic growth. This places them into the dominant capitalist system where the winner takes all. Competition is at the core of the value system.

Bakker & Van Empel stated in Allemaal Winnen[11] (Only Winners) that competition will not lead to a higher level of meaningful wellbeing. The ecology is protesting. Climate change causes natural disasters, resource depletion, famines, floods and off course, more suffering by the poor. The poor always suffer most. In today’s world the great divide is between the Haves and Have Nots. The latter group is growing. Social injustice, inequality and ecological issues do not stay within borders and soon will threaten the diminishing group of Haves as well.

The solution Bakker & Van Empel came up with is cooperation, sharing and accumulative learning. When these are combined with approaches such as the Human Scale Development of Max-Neef a joint effort society comes to sight. A joint effort society (JES!) is a new political engagement model and free association of individuals. All put effort and all reap the fruits. All participate in the way they feel is valuable. Such a society produces self-aware individuals. The way towards JES! is a dynamic method that lifts society and individuals to a higher ecological, economic, socio-cultural and psychological level each time people act.

The MDG’s have been successful at points, but the omission of freedom turns them destructive.

Mr. Ban Ki Moon, Secretary General of the UN, launched a Sustainable Development Solutions Network in August 2012. ‘This Network will accelerate joint learning and help to overcome the compartmentalization of technical and policy work by promoting integrated approaches to the interconnected economic, social, and environmental challenges confronting the world’.[12]

Such a global network, when based on the principles of the joint effort society, could connect the MDG’s to unalienable freedoms that lead to meaningful wellbeing for all, here and now, there and later.

nonfiXe June 19 2012

Picture: drawing by rejected asylum seekers in the Netherlands, Vluchtkerk Amsterdam


[1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pk.html

[2] www.freedomhouse.org, freedom of the press 2013, Middle East Volatility Amid Global Decline

selected data from freedom house’s annual press freedom index

[3] Textbook biases show when Muslim students ask Non-Muslim high achievers to convert, The Express Tribune, Mashal Usman, March 19, 2012

[4] http://nonfixe.blogspot.nl/2012/09/pakistans-black-law.html

[5] The Millennium Development Goals Report 2012, United Nations

[6] Richard Manning, The Impact and Design of the MDGs: Some Reflections, IDS Bulletin Volume 41 Number 1 January 2010

[7] John Kenneth Galbraith, The Nature of Mass Poverty, first printed in 1979 by Harvard University

Press, Published in Pelican Books 1980. Reprinted in 1984 and 1987

[8] According to the head of the UN office of Drugs and Crime, Yuri Fedotov, 2.4 million people are trafficked each year worldwide. The amount of money circling in the crime scene adds up to $US

32 billion, which is more then drug dealers divide among themselves. It is estimated that 80% of the 2.4 million contemporary slaves end up in the sex industry. Two out of three are women and girls. Just

one person in hundred manages to escape their trafficker. From: The Herald Sun, Millions suffering from human trafficking, sex slavery: UN, April 04, 2012.

[9] The Guardian / The Observer, India targets the traffickers who sell children into slavery, by Gethin

Chamberlain, August 4, 2012

[10] Manfred Max-Neef, scientific paper about Development and human needs, 2007. Also see: Real-Life

Economics: Understanding Wealth Creation, ed. Paul Ekins & Manfred Max-Neef, Routledge, London,

1992 www.max-neef.cl/download/Max-neef_Human_Scale_development.pdf

[11] Allemaal Winnen, duurzame regionale ontwikkeling (Ecolutie) Bakker & Van Empel, Erasmus University Rotterdam, nonfiXe puB’s, 2012

[12] From the website: http://unsdsn.org/

Tien over Rood

DE SPIRITUELE REVOLUTIE

(Tien over Links 2013)

 1. Iedereen moet in staat zijn om het leven te leiden, dat hij of zij waardevol acht;
 2. Een rijk land als Nederland hoort gastvrij te zijn voor mensen die het niet zo breed hebben, waar ze ook vandaan komen;
 3. De gastvrij onthaalde, naar een beter leven strevende, wereldburger kan rekenen op gratis onderwijs, gezondheidszorg, een dak boven het hoofd en sociale zorg en wordt vertrouwd daar iets positiefs voor terug te doen (principe van wederkerigheid);
 4. Een snel vergrijzend land als Nederland heeft dringend behoefte aan een grotere toevloed van wereldburgers met ongekende mogelijkheden (capabilities);
 5. De rechtelijke macht dient volledig onafhankelijk recht te kunnen spreken, ongeacht wat de wetgever over wat dan ook in wetten vastlegt, met de grondwet,  de redelijkheid en de universele verklaring van de rechten van de mens als grondvoorwaarden;
 6. Een partij die tegen de armen is, is rechts en dient bij de verkiezingen door de linkse kiezers weggestemd te worden;
 7. Grenzen zijn niet meer van deze tijd en dienen te verdwijnen, niet alleen om economische, maar ook om ecologische, sociale en humanitaire redenen;
 8. Energie is van iedereen en gratis als de zon, mits hernieuwbaar;
 9. In een dergelijke joint effort society komen afgunst, hebzucht, onderdrukking, hypocrisie en andere notoire menselijke zwakheden niet meer voor, niet omdat die zwakheden niet meer zouden bestaan, maar omdat ze overtroffen worden door wijsheid, inzicht, gezond verstand en andere vormen van hoger zelfbewustzijn;
 10. Iedereen die zijn hart links van het midden heeft en die het dus opneemt voor de zieken, zwakken, armen, invaliden en andere hulpbehoevenden, zullen die zorg graag verlenen en/of het benodigde geld daarvoor opbrengen in zo’n maatschappij, die door ecolutie rijker is dan de in geld gemeten rijkdom van de huidige natiestaten.

nonfiXe, 27 mei 2013