‘COA trots op destructie jonge levens’

Afrisinia vs COA. De rechter beslist ten nadele van de jonge acrobaten en muzikanten. COA klopt zich op de borst en interpreteert de uitspraak als een compliment voor de wijze waarop ze asielzoekers van hot naar her sjouwt en reeds ontheemde mensen elke kans op worteling en op normaal menselijk contact ontzegt. How low can you go?

In de bodemprocedure tussen jeugdcircus Afrisinia en COA heeft de rechter COA in het gelijk gesteld. Een deel van Afrisinia moet naar AZC Bellingwolde. ‘De rechtbank heeft zich er wel heel gemakkelijk van af gemaakt’, aldus advocaat Piet Hein Hillen uit Tilburg die de jongeren juridisch vertegenwoordigt. Hij vindt dat COA zich, in juichende persberichten ongepast op de borst klopt met deze uitspraak. ‘COA is trots op de destructie van jonge levens, dat is bottom line waar het hier op neer komt.’

De voorzieningenrechter in Breda gaf de jonge muzikanten en acrobaten van Afrisinia gelijk, toen ze weigerden naar AZC Bellingwolde te vertrekken. De groep bestaande uit zestien jongeren, waarvan vijf minderjarigen, zou dan namelijk zo ver, als binnen Nederland, mogelijk uit elkaar geplaatst worden.

De jongeren, wezen en kinderen uit eenoudergezinnen van de straten van Addis Abeba in Ethiopië, vormen inmiddels al bijna vijftien jaar een hechte groep waarvan de leden elkaar als broer en zus beschouwen. De rechter in Breda had daar oog voor en begreep het bijzondere karakter van deze ‘familie’, die naast emotioneel ook vakmatig aan elkaar gebonden is en veelvuldig gezamenlijke training nodig heeft.

COA smeet er nog wat euro’s tegen aan, betaalde de gage van de landsadvocaat die dikke boekwerken in elkaar draaide, ging in hoger beroep en afgelopen maart diende in Den Bosch de bodemprocedure. Afrisinia verloor, zoals te verwachten, want COA schrijft eigen regels en de rechter toetst die zelfgeschreven regels. Zo blijkt uit een passage uit de uitspraak: ‘eisers [Afrisinia, red] voldoen aan niet één van de door verweerder (COA) gehanteerde voorwaarden voor administratieve plaatsing.’ Mensen doen er allang niet meer toe. Die zijn veel te lastig en divers.

Bovendien, aldus COA, is een deel van de groep uitgeprocedeerd en dienen de jongeren te worden voorbereid op terugkeer. Inderdaad, vindt ook de rechter: ‘plaatsing van eisers middenin de samenleving in plaats van een verblijf op een opvanglocatie valt niet te rijmen met de terugkeer naar het land van herkomst als einddoelstelling’.

Mensen die niet mogen blijven, dien je te isoleren. Ter illustratie: AZC Bellingwolde heet ‘De Grenshof’. In ‘het beleid’ wordt nergens rekening gehouden met de normale menselijke behoefte aan contacten, ongeacht of je ergens blijft of weer vertrekt. Dit beleid is destructief voor ieder individu en niet bepaald iets waar we trots op mogen zijn.

De zaak van de jongeren is voorgelegd aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Europa’s hoogste rechtbank. Europa heeft vragen gesteld aan de Nederlandse regering over de behandeling van de asielaanvragen. Kort gezegd komen de vragen hierop neer: ‘Heeft Nederland de verklaringen van de jongeren onderzocht? Heeft Nederland onderzocht of de jongeren gevaar lopen bij terugkeer? (De brief staat gepubliceerd op deze website: categorie Afrisinia)

De Nederlandse overheid moest voor 11 maart 2010 antwoorden, maar vroeg uitstel tot 22 april. En daarna nog een keer tot 3 juni! Gek dat het zo lang duurt eer je weet of je onderzoek hebt gedaan, of heb je niets onderzocht en zoek je naar smoesjes? Wacht je tot een ander, namelijk een nieuw kabinet, schaamtevol moet bekennen dat er NIETS onderzocht is. Ondertussen staan zestien jonge levens stil. Ondertussen kraait COA als een trotse haan dat ze het kan winnen van een paar kinderen.

Op de website van COA staat het volgende: “We zijn er altijd van overtuigd geweest dat we gedurende het gehele traject juist hebben gehandeld. De uitspraak van de rechtbank zie ik als een bevestiging dat ons plaatsingsbeleid goed werkt. Het is ook de bevestiging dat we enerzijds naar de letter van de wet hebben gehandeld en anderzijds zo lang als het kon naar de belangen van de groep hebben gekeken. Er is over deze zaak veel aandacht in de media geweest. Nu kunnen we de buitenwereld vertellen dat we steeds juist en zorgvuldig gehandeld hebben.” Daar is het dus om te doen: imago!  En een schouderklopje van de rechter (wij bij nonfiXe snappen overigens niet hoe je deze uitspraak kunt interpreteren als een “goed werkend plaatsingsbeleid”) De quote staat te midden van foto’s met lachende bruine kindertjes. Wie wil weten hoe blij ze ECHT zijn, moet eens een AZC inlopen!

nonfiXe, 8 juni 2010

Eén gedachte over “‘COA trots op destructie jonge levens’”

  1. Wat een letterknechten!
    Over de hoofden van “overlevers” heen.
    Ik hoop dat publiciteit én het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog tot andere beslissingen kan leiden. Want mensen zijn er op de eerste plaats om te leven! Niet om door regels uitgeschakeld te worden. Netty

Reacties zijn gesloten.