Tien over Rood

DE SPIRITUELE REVOLUTIE

(Tien over Links 2013)

  1. Iedereen moet in staat zijn om het leven te leiden, dat hij of zij waardevol acht;
  2. Een rijk land als Nederland hoort gastvrij te zijn voor mensen die het niet zo breed hebben, waar ze ook vandaan komen;
  3. De gastvrij onthaalde, naar een beter leven strevende, wereldburger kan rekenen op gratis onderwijs, gezondheidszorg, een dak boven het hoofd en sociale zorg en wordt vertrouwd daar iets positiefs voor terug te doen (principe van wederkerigheid);
  4. Een snel vergrijzend land als Nederland heeft dringend behoefte aan een grotere toevloed van wereldburgers met ongekende mogelijkheden (capabilities);
  5. De rechtelijke macht dient volledig onafhankelijk recht te kunnen spreken, ongeacht wat de wetgever over wat dan ook in wetten vastlegt, met de grondwet,  de redelijkheid en de universele verklaring van de rechten van de mens als grondvoorwaarden;
  6. Een partij die tegen de armen is, is rechts en dient bij de verkiezingen door de linkse kiezers weggestemd te worden;
  7. Grenzen zijn niet meer van deze tijd en dienen te verdwijnen, niet alleen om economische, maar ook om ecologische, sociale en humanitaire redenen;
  8. Energie is van iedereen en gratis als de zon, mits hernieuwbaar;
  9. In een dergelijke joint effort society komen afgunst, hebzucht, onderdrukking, hypocrisie en andere notoire menselijke zwakheden niet meer voor, niet omdat die zwakheden niet meer zouden bestaan, maar omdat ze overtroffen worden door wijsheid, inzicht, gezond verstand en andere vormen van hoger zelfbewustzijn;
  10. Iedereen die zijn hart links van het midden heeft en die het dus opneemt voor de zieken, zwakken, armen, invaliden en andere hulpbehoevenden, zullen die zorg graag verlenen en/of het benodigde geld daarvoor opbrengen in zo’n maatschappij, die door ecolutie rijker is dan de in geld gemeten rijkdom van de huidige natiestaten.

nonfiXe, 27 mei 2013