The Force of the Ecolution Matrix (on JES!)

JES! Towards a Joint Effort Society, a General Theory on Development (& Ecolution Method) is the follow up of the thesis Allemaal Winnen – Only Winners – on sustainable regional development, by Bakker & Van Empel, Erasmus University, Rotterdam, April 2012.
JES! applies the Ecolution method and adds new elements to it. The book has been published in August, 2013. Here’s the book landing page: www.leanpub.com/jes
A shared article with Ecolutie

All the world’s a stage,                                                               And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
(William Shakespeare)

The five assumptions on which the theory of ecolution is based call for a different household management than the type neo-liberal economists have been promoting. Economy is put back to the place where it belongs: embedded in and supportive of social, ecological and psychological needs. Ecolution as described in the chapter Featuring JES! is a three-layered concept: a natural development, a continuous transition and an expedition into the future. All three layers are dynamic and fit for change. The concept aims at developing towards a higher ecological, socio-cultural, economic and psychological level.

The question is how to bring this about? The truthful cliché is that change is perpetual. Although a rather quick reversal needs to be brought about by force or, by a main concept in the conceptual framework of JES!, deconstruction. Deconstruction leads to chaos, the system that leaves room for creation.

Change is the essence of life. Most changes just happen, apparently without human interference. Some changes can be manipulated. Some need force, like the birth of a child. At the other end of the lifecycle – where the Old and Settled are taking a last breath – the corridors are narrow too. Life is full of habits, familiarities and boring repetitions. Expectations of most ageing people get lower everyday, and so do the results. A self-fulfilling prophesy. To get out of this quicksand of self-destruction, a human being, a system, or a society needs some deconstruction, some disorder, some disorganization, maybe some dislocation too.

The purpose of change may be concrete or abstract. What counts is the change itself. Change stimulates resilience, flexibility and sensitivity to change. Those are lessons from biology and psychology, adopted by ecology and economy.

In JES! we call the catalyst for change: ecolution[1]. Ecolution is creative destruction of attitudes, technologies, institutions, decisionmaking, procedures, protocols and forces of habit that are taken for granted and have become a burden instead of a blessing for the individual, as well as for the communities he or she is part of.


Frank van Empel & Caro Sicking for Ecolutie 01.29.2013 Update April 22 2013

shared by nonfiXe

JES! Towards a Joint Effort Society, a General Theory on Development (& Ecolution Method) is the follow up of the thesis Allemaal Winnen – Only Winners – on sustainable regional development, by Bakker & Van Empel, Erasmus University, Rotterdam, April 2012.

JES! Towards a Joint Effort Society, preview 

Booktrailer JES! (video 1:55min)

A printed copy? Order JES! Towards a Joint Effort Society 

ISBN 978.94.90665.111 / Price € 33,-

JES! Towards a Joint Effort Society for Kindle readers

For other e-readers the ebook is available ISBN 978.94.90665.104 / Price € 7,50

JES!  Towards a joint effort society applies the Ecolution method and adds new elements to it. The e-book is published in August 2013 by Leanpub & nonfiXe. 

Please  join the discussion.


[1] The theory of ecolution and subsequent the conceptual framework, toolbox and matrix originate from Allemaal Winnen, Bakker & Van Empel, Erasmus University, 2012

[2] Douglas Flemons, Ph.D., May the Pattern be With You, Cybernetics and Human Knowing, Vol. 12, nos. 1-2, –. 91-101.

[3] E.F. Schumacher, Small is Beautiful, Economics as if People Mattered,

[4] Manfred Max-Neef, www.max-neef.cl / Economics Unmasked, From power and greed to compassion and the common good, Max-Neef & Smith, 2012

[5] www.ecolutie.nl

[6] John Kolstoe, Developing Genius, GEORG RONALD Publisher Ltd, 1995, p. 13.

[7] Bernard Tschumi, Event Cities 3, Concept vs. Context, MIT Press, Cambridge, 2004.

Verplichte Arbeid in Vught of JES! ?

Gemeentes mogen sinds kort mensen dwingen tot arbeid (naar vermogen, onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden) in ruil voor een uitkering. Verplichte arbeid dus. Willen we dat? Een oproep aan de gemeente Vught om het anders aan te pakken. Gebaseerd op JES! Towards a Joint Effort Society

Tegen de Tijdgeest en Maatschappelijke Trends in, besloot de Gemeente Vught (Burgemeester en Wethouders) op 20 november 2012 om ‘tegenprestatie naar vermogen’ in te voeren.  Gemeentebesturen kunnen sinds 1 januari 2012 mensen met een uitkering op grond van de Wwb, Ioaw of Ioaz verplichten om, ‘naar vermogen, onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden uit te voeren’.

‘Als een uitkeringsgerechtigde weigert de tegenprestatie te verrichten, kan er een maatregel opgelegd worden,’ meldt Het Klaverblad, de plaatselijke heraut – oplage 20.450 – op 16 januari 2013 onheilspellend. Het blad waagt zich zelfs aan een opsomming van mogelijke activiteiten: ‘sneeuwruimen, tijdelijke werkzaamheden rond een wijkcentrum en koffie schenken aan de bewoners van een bejaardenhuis’.

Door: Frank van Empel & Caro Sicking

Behalve de hoge dosis ‘burgerlijkheid’ waarin de meeste gratis huis-aan-huis bladen excelleren, valt hier de toon van de missive op. Die straalt autoriteit en discipline uit, alsmede een blinde overtuiging dat een dergelijke traditionele, jaren vijftig aanpak ook echt werkt.

Het kan ook anders: Een conflicterende aanpak zet B&W neer als wijze tuinmannen, die zorgen voor gezonde, voedzame grond, waarin een jonge plant sterke wortels kan vormen, zodat de nodige voedingsstoffen aan de bodem kunnen worden onttrokken. De jonge plant gedijt het best, wanneer hij in alle vrijheid zelf die voedingsstoffen mag kiezen die hij/zij denkt nodig te hebben.

De overheid die een dergelijke benadering kiest, is louter voorwaarden scheppend en faciliterend bezig. Zo’n overheid werkt aan cohesie in de gemeenschap en creëert mogelijkheden voor individuen om zich verder te ontplooien, zodat ze als vanzelf bijdragen aan de samenleving.

De twee benaderingen zijn niet te verenigen. Ze sluiten elkaar uit. Het is het één of het ander. Ofwel je bent als overheid restrictief, hopeloos ouderwets en conservatief, ofwel je beweegt mee en ziet in, dat je anno 2013 niet zomaar alles van boven af oplegt. Het is uitermate onproductief om een filmregisseur sneeuw te laten scheppen, of om een MKB-er die het even niet gered heeft, te dwingen om koffie te serveren. Je kunt ze beter helpen hun talenten door te ontwikkelen, daar heeft de samenleving meer aan.

Een oplossing kan gevonden worden op een hoger niveau. Laten we ons afvragen in wat voor gemeenschap we samen willen leven en op basis daarvan een gedeelde visie vormen. Niet een opgelegd dictaat van B&W, maar de burgers van Vught bepalen hoe we met elkaar omgaan en waar we gelukkig van worden. Het draait allemaal om bewustwording.

De basisgedachte kan zijn dat iedereen bijdraagt. Bijvoorbeeld een dakloze die voor het winkelcentrum op hondjes past, een praatje maakt met een voorbijganger, de stoep veegt en winkelwagens terug zet, terwijl hij nauwlettend in de gaten houdt wat er zich allemaal in de omgeving afspeelt, draagt bij en doet dat geheel vrijwillig! Wellicht kan en wil hij nog meer. Vraag het hem, maar dwing hem niet in een korset dat hij als zinloos ervaart.

Wij pleiten hier voor een Joint Effort Society (JES!) Dit begrip speelt de hoofdrol in het manuscript dat de opvolger is van het proefschrift Allemaal Winnen, waarop Frank en beleidsmedewerker van de Provincie Noord Brabant, Martin Bakker afgelopen april promoveerden aan de Erasmus Universiteit. JES! is een integrale (politieke, economische, ecologische en sociale) ontwikkelingstheorie en ecolutie methode.

Een Joint Effort Society beweegt zich op grond van ethische principes naar een steeds hoger ecologisch, economisch, sociaal-cultureel en psychologisch niveau. De leden van een dergelijke samenleving streven met en voor elkaar naar ‘betekenisvol welbevinden’, waarbij een gezonde, veilige leefomgeving, biodiversiteit en individuele vrijheden (zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar ook het recht op vrije tijd en luiheid, sic!) de basis vormen. In zo’n gemeenschap is ruimte voor afwijking en verschil, hetgeen bijdraagt aan de creativiteit en het innovatievermogen van de totale groep mensen.

In feite gaat het om vijf fundamentele, authentieke begrippen die in relatie tot elkaar staan en die, net als de vingers van een hand, samen een vuist kunnen maken om barrières die Vernieuwing en Verbeelding onnodig hinderen uit de weg te ruimen:

–  JES!

–  Ecolutie

–  Matrix

–  Deconstructie

–  Concept (zie Featuring JES! in bijgesloten’ kick off’).

Wellicht kunnen we in Vught een soortgelijk initiatief starten en voorkomen dat kortzichtige besluiten worden genomen die niet tot verbetering, maar tot verarming leiden. Zie de JES! Kick off op Ecolutie.

nonfiXe 22.01.2013

Five assumptions for new economics (JES!)

 

The theory of ecolution is based on five assumptions:

  1. The Economy is embedded in the Ecology;
  2. People have rational as well as irrational preferences;
  3. Individuals and firms are not one-dimensionally focused on profit, but definitely want to add value to environmental, spatial and social development. They share their ups and downs with the local community and with society at large;
  4. People act in line with the multitude on the base of limited information;
  5. Individual people and firms work together out of self-interest. What’s in it for me? is a reasonable question. After all mostly ‘working together’ gives a bigger plus than rivalry, opposing and competition. If not, there still may be enough gains in it for everyone.

 

Frank van Empel & Caro Sicking, Jan. 2013

The theory of ecolution is part of JES! Towards a Joint Effort Society.

ISBN 978.94.90665.111

JES! Towards a Joint Effort Society, preview 

Booktrailer JES! Towards a Joint Effort Society (video 1:55 min)

Order JES! Towards a Joint Effort Society isbn 978.94.90665.111 / price € 33,-

E-book JES! Towards a Joint Effort Society isbn 978.94.90665.104 / price € 7,50

JES! Towards a Joint Effort Society @Kindle 


[1] Adam Smith, the Wealth of Nations, Penguin books, 1976, p. 449

[2] P.R. Dubhashi, Critique of Neo-classical Economics, Mainstream, Volume XLVI, No 19. Prof. Dubhashi is the former Vice-Chancellor, GoA University, and an erstwhile Secretary, Government of India.

[3] Esoteric means: likely to be understood or enjoyed by only a few people with a special knowledge or interest. (OALD)

[4] An axiom is a rule or principle that most people, including the mainstream of economists, believe to be true. (OALD)

[5] ‘Neoclassical’ is a term that’s used for several kinds of economic approaches focusing on the determination of prices in markets. Prices are the result of a confrontation of supply and demand in a certain market.

[6] Prof. Dr. P.R. Dubhashi, Critique of Neo-classical Economics, Mainstream Weekly, Vol. XLVI, No 19, p. 8, 2008.

[7] Adam Smith, The Wealth of Nations, Pelican Classics, p. 200-201.

[8] A Personal Perspective on Social Psychology, Morton Deutsch, 1999

[9] Methods such as the Method Holistic Participation and the Mutual Gains Approach build towards such cooperative attitude between the involved.

JES! Towards a Joint Effort Society, a General Theory on Development (& Ecolution Method)

Sneak preview on JES! The new manuscript focusses on two questions: What causes the inability of the human race to create a World where everybody is free and healthy, with enough food and water for everyone? And: How can destructive behaviour, decisionmaking and technologies turn into constructive sustainable ways of living for the benefit of all, people, planet and profit, here and now, there and later?

@nonfixe and @ecolutie we have been busy writing: JES! Towards a Joint Effort Society, a General Theory on Development (& Ecolution Method) The follow-up of Only Winners (Erasmus University) looks for patterns in current society and gives clues on how to progress ecological, economical, socio-cultural and psychological towards a higher level of awareness & wellbeing. Direction: a future without deprivation & depletion. Common sense for those who understand that sharing & accumulative learning is in their own interest.

Two questions led to the writing of JES!: What causes the inability of the human race to create a World where everybody is free and healthy, with enough food and water for everyone? And: How can destructive behaviour, decisionmaking and technologies turn into constructive sustainable ways of living for the benefit of all, people, planet and profit, here and now, there and later?

The manuscript is currently under review of international scientists and peers.

Why do you have to read this book?

The world we live in is a strange place filled with visible and invisible systems that are all interconnected, entangled, interfering with and, influencing each other. This has always been so, but the actions and reactions seem to speed up since reality got a digital twin. Economic, ecologic, socio-cultural and psychological crises have been ravaging the globe, leaving many individual people, organisations and communities at the verge of breakdown. The call for change gets louder by the minute and many think that change has to come from more law and order, stricter security, zero-tolerance. Such measurements go at the cost of essential freedom(s), such as freedom of speech, freedom to differ and freedom of movement. At the same time governmental institutes lose their authority and the general reaction is another crackdown on personal liberty and privacy.

The point is that the problems we face will not be solved by harsh regulations, nor by unlimited individual freedom. These problems are complex and incorporate contradictions. They are divergent, as E.F. Schumacher writes in his Guide for the Perplexed[1]. To solve them mankind – starting one individual at the time – has to climb to a higher level, a plateau from where opposites can be reconciled in a larger vision. Democracy, for instance, is such a concept on a higher level that overarches opposites. Decisionmaking in a functioning democracy is done by the majority with due observance of the interest of the minority(s). The last part of this definition prevails people from getting screwed, inhabits freedoms to disagree and dissent and, takes a society towards a Nobody Rules plateau while preventing anarchy or inertness. Decisions can be made and implemented and the people living in the society can be free.

JES! offers concepts and ways that help to analyse what is going on around you. You learn to see the patterns and to translate reality into concepts of your own. The book shows a new way of looking at things and events. It learns you to master complexity and to dance with systems. You learn to understand and to create solutions. You can fit technological progress in this fresh approach of sustainable development that goes beyond the traditional track of thinking.

That is why we use a new word: Ecolution.

You learn to play with it, give it a meaning of your own, so you understand why politicians, economists, psychologists and other professionals say what they say, but don’t act upon those words. Put your own worldview next to the perception of others and create a vision on where all that is happening leads to. Learn to use the Ecolution matrix so you can define complexity into simple concepts and subsequently mix several concepts into something new. Break down old order and hierarchy and replace that with fresh ways of thinking and, acting! It is all inside this book.

JES! is the beginning of a journey to the future, the discovery of a lost track. It is up to you to construct your follow-up, your present and your future.

Frank & Caro

Vught, the Netherlands

frank@nonfixe.nl / caro@nonfixe.nl

JES! Towards a Joint Effort Society, preview 

Book trailer JES! (video 1:55min)

Order JES! Towards a Joint Effort Society isbn 978.94.90665.111 / price € 33,-

E-book JES! isbn 978.94.90665.104 / price € 7,50

JES! Towards a Joint Effort Society @Kindle store 

nonfiXe, 01.21.2013


[1] E.F. Schumacher, A Guide for the Perplexed, Harper Perennial, 2004

Soon you will find more on JES! on nonfiXe, and if you are interested, you can also browse www.ecolutie.nl for ideas and initiatives.