Bank roet – klant dokt

Ze veroorzaakten een wereldwijde financiële crisis met hun hebzucht. Ze laten zich redden door overheden die daarvoor diep in de schatkist grijpen. Vervolgens persen ze hun klanten, met wiens belastinggeld ze zijn vrijgekocht en van wie ze al decennia lang ongehoord profiteren, verder uit. Bank roet is gebaseerd op ervaringen van gedupeerden wiens namen om privacy redenen niet genoemd worden.

Zo’n tien, vijftien jaar geleden scheen een vriendelijk zonnetje over de financiële akkers. Een malse bui hier en daar droeg bij aan groei en in Nederland was iedereen blij en tevreden, althans in de portemonnee. We kochten huizen die we betaalden door een hypotheek af te sluiten. Dat ging over grote bedragen, maar onze banken wisten daar wel raad mee. Ze adviseerden ons, zonder uitzondering, om het risico af te dekken. Stel nu dat het u een tijdje niet voor de wind gaat…

Voor nonfiXe door Frank van Empel & Caro Sicking

De redenatie was simpel: u krijgt een hypotheek en daarbij sluit u een levensverzekering af. Mocht u dan vroegtijdig – het is niet te hopen, maar we moeten realistisch zijn, want het kan gebeuren – dus mocht u vroegtijdig overlijden, dan laat u geen schuld na aan uw nabestaanden.

‘Tevens raden we aan om een beleggingsverzekering af te sluiten. De waarde van de aandelen stijgt en met (een deel van) dat bedrag lost u over twintig of dertig jaar in één klap uw hypotheekschuld af. Bijkomend voordeel is dat inflatie en stijgende huizenprijzen die hypotheekschuld tot een schijntje maken.’ Kortom, een gouden deal!

Banken verkochten beleggings- en overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan de hypotheek, nog aangevuld met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en andere fijne producten die zonder uitzondering waren ontworpen om u, de klant, te beschermen en die niet zelden tevens als onderpand voor de hypotheek dienden, naast natuurlijk het huis zelf.

De verzekeringen liepen via diezelfde bank die daar (uiteraard) kosten voor rekende, en dat iedere termijn blijft doen: terugkerende inkomsten voor de bank. Ieder jaar op de premie vervaldatum is het kassa. Het eerste jaar een beetje (?!) meer dan daarna, want het eerste jaar waren de kosten al snel zo’n 10%. Dus als je 100.000 inzette, streek je vriendelijke vriend 10.000 op.

De Rabobank maakt het nog bonter. Zij verkopen de verzekeringen van hun zuster Interpolis – inmiddels overgenomen door Achmea. Zoals de Italianen zeggen: Una razza, una fazza, twee handen op één buik. Argument: dan kunnen we u beter van dienst zijn. Intussen kan Interpolis zonder enig obstakel de premie afschrijven van de aan de hypotheek gekoppelde rekening (ook verplicht Rabo), zelfs wanneer deze over de limiet is.

Maar het verhaal klonk plausibel: beiden winnen. Jij door te sparen/verzekeren voor later, de bank door jou een lening en een ‘product’ te verkopen.

Van al die mooie toekomstvoorspellingen die gebaseerd waren op het doortrekken van trends uit het verleden, is echter niets uitgekomen.

Dezelfde bancaire en verzekeringswereld die zo goed meedacht met haar cliëntèle toen er wat aan te verkopen viel, heeft een wereldwijde financiële crisis veroorzaakt.

Met name het MKB worstelt. Mensen verliezen hun banen. De opbrengsten van eens hoopvolle beleggingsportefeuilles dalen tot zelfs ver onder de ingelegde bedragen. Huizen staan te koop voor minder dan de hypothecaire schuld van de eigenaar.

Wat doen de banken en verzekeraars nu? Investeren en meedenken met hun klanten? Njet.

De klant heeft veel geld verloren door wanbeleid en woekerpolissen. De bank schroeft nog wat aan. Eist onder dreiging met deurwaarders premies op van verliesgevende beleggingsverzekeringen en blijft gewoon kosten rekenen voor het wegwerpen van andermans geld. ‘Wilt u afkopen? Uw verzekering is gekoppeld aan uw hypotheek, verpand! Als u afkoopt, verdwijnt het luttele overgeblevene bedrag in onze zak. Ja, we weten dat uw huis te koop staat. De markt is niet eenvoudig. Verhuren? Mmm, nee dat vinden wij geen goed idee. U kunt beter aflossen. Waarmee? Luistert u, dat is niet ons probleem. U heeft een grote schuld aan ons. Maar we denken wel met u mee.’

Deze woorden worden uitgesproken door de zoveelste jongen in pak die net van een of ander HBO afkomt en zich voorstelt als uw accountmanager. Hij kan (en mag) niets beslissen (wat overigens wel wijs is, aangezien zijn vermogen om te beslissen nogal beperkt lijkt) Hij bespreekt een deel, ofwel zakelijk, ofwel privé en is niet in staat om het grotere plaatje te overzien. Dat deel neemt hij mee naar zijn manager. De manager is een andere HBO-er die net wat meer dienstjaren heeft en evenmin kan en mag beslissen anders dan via een beslisboom die voorgekauwd is door de top. Zoveel vertrouwen heeft de bank in haar eigen medewerkers, dat ze deze op de vierkante millimeter van een postzegel laat opereren. Tegen de tijd dat de bank uitgedacht is over mogelijke oplossingen voor uw probleem, stelt een andere jongeling in pak zich aan u voor als uw accountmanager. De inkt van zijn HBO-diploma is nog niet droog.

Deze komt namens de bank met een voorstel: ‘U mag een jaar verhuren, onder de leegstandswet. Dat bedrag gaat rechtstreeks naar ons. Daarmee lost u een deel van uw hypotheek af. U mag uw beleggingsverzekering afkopen. Daarmee lost u een deel van uw hypotheek af. Dan rest er nog een hypotheek van zo’n 60% van de (huidige) executiewaarde. Wij verkopen het huis voor dat bedrag en hebben al ons geld terug. U lijdt dan een paar ton verlies? Dat is uw probleem.’

Vervolgens belt een computer voor een klanttevredenheidsonderzoek. Of u even mee wilt werken?

Piet Moerland, topman van de Rabobank, voorspelt ondertussen doodleuk dat er woningnood dreigt. Dan stijgt de waarde van huizen, denkt de leek. Die huizen die nu tegen 60% van de huidige WOZ-waarde opgekocht worden door snelle makelaars en banken?

De les: als er gewonnen wordt, winnen beiden, bank en klant. Als er verloren wordt, verliest de klant.

Corporate Social Responsibility is een te moeilijk woord voor de gemiddelde accountmanager en een te moeilijke ethiek voor de top. Een bijdrage aan de samenleving hoeven we niet te verwachten van banken. Zelfs van ouderwets eerlijk zaken doen, hebben ze niets begrepen, terwijl dat begrip al gemeengoed was in de hoogtijdagen van het kapitalisme toen de Markt God was en Winst het enige doel van ondernemingen.[1]

Er rest ons, de klanten van banken en verzekeraars, niets anders dan ons te ontworstelen aan de wurggrepen der Woekeraars en Farizeeërs. Dat kunnen we op verschillende manieren doen:

  • Door zelf, samen met anderen, een coöperatieve bank te worden, zoals de JAK Members Bank dat al sinds 1931 doet. Renteloos en transparant, met als doel Fair Banking.
  • Door het monetaire systeem te ontduiken en andere ruilmiddelen dan geld in te zetten, zoals in de zorg al op kleine schaal gebeurt, bijvoorbeeld door Caire.nu;
  • Door misstanden aan te kaarten en ons niet langer te laten flessen door gladgeschoren voorgeprogrammeerde accountmanagers die niet eens een mandaat van hun eigen werkgever krijgen;
  • Door creatief op zoek te gaan naar een financieel systeem dat draait ten behoeve van de samenleving in plaats van enkel ten behoeve van de Me, Myself & I in de huidige bancaire wereld.

Want, de banken zijn bankroet in velerlei opzicht.

nonfiXe, 30 augustus 2012

Bovenstaande tekst is gebaseerd op ervaringen van gedupeerden – wiens namen om privacy redenen niet genoemd worden – van vele grote in Nederland opererende bancaire instellingen


[1] Milton Friedman (1970): ‘De enige verantwoordelijkheid die ondernemingen hebben ten aanzien van de samenleving is de maximalisatie van winst voor de aandeelhouders. Dit binnen het wettelijke kader en de ethische gewoonten van het land waar ze opereert.’

Child for Sale

Modern-day slavery goes beyond sex-trafficking. Up to three generations of a family, including small children, are in bondage and forced to work long hours under hazardous circumstances without pay.

On August 4th 2012 the Guardian published an article on child trafficking in India: 200.000 kids are sold by their parents to known traffickers, every year. The reason: poverty. Many of these children are destined for child labour.

Caro Sicking for nonfiXe

Child labour is defined different from child employment. The International Labour Organisation (ILO) estimates the amount of child labourers up to 215 million[1]. ‘These children, roughly 70 per cent of all “children in employment” (306 million), are classified as child labourers because they are either under the minimum age for work or above that age and engaged in work that poses a threat to their health, safety or morals, or are subject to conditions of forced labour. The number of children in child labour has continued its declining trend, falling by 3 per cent between 2004 and 2008. The corresponding incidence rate declined from 14.2 per cent to 13.6 per cent.’

In the summary of the same report the ILO writes: ‘However, the critical fight against child labour has to be won in South Asia, where the greatest numbers of child labourers are to be found. Often it is the poverty of policy rather than poverty itself that keeps the mass of children out of school and in child labour.’

ILO here expresses a faith in policy-makers. Policy can change the lives of people. In a sense this is absolutely correct. Honest and true democrats can make a change. In reality however, they almost never do. Either policy-makers are corrupt, oppressing those lower in rank and status, or they end up writing notes, shaking hands, signing covenants that do not emerge from the paper they are written on. Change needs commitment, the commitment of all involved from the bottom to the top.

In the Indian region Bihar half the population lives under the poverty line. Especially single mothers endure hardship. Unable to feed their offspring, the only solution appears to be to sell one of the kids to a trafficker.

The Guardian: ‘Anjura Khatun [mother] knew what to do. The next time the child trafficker came to the village, they agreed a price. A few days later, Azam [son] was on a train to Delhi.’ Azam was seven years old and had to become the breadwinner of the family. His mother got some money in advance. Since then he worked long days of hard labour in one of Delhi’s multiple sweatshops and never got paid again.

Please note the phrase: ‘the next time the child trafficker came’. It implies that it is rather common to sell your child to a (known!) trafficker as if a kid were a commodity, like fruit or vegetables: ‘Child for sale’.

In other words, child labour and child slavery are a cultural accepted phenomenon.

India is under increasing international pressure to end child labour (an estimated half million children under 14 year work as slaves in Delhi’s sweatshops) and has been quite successful in decreasing child labour in some regions, according to the International Labour Organisation (ILO).  Right now the Minister of Labour is preparing a national law to ban child labour. Activists stir the milk as well. The activist group Bachpan Bachao Andolan (Save the Childhood Movement) lately freed a number of young boys from traffickers. The families were not happy to have their sons returned home: another mouth to feed.

Next to Bihar lays the region Uttar Pradesh that according to Benjamin Skinner contains 8% of the world’s poor. Here Skinner, undercover writer who researched the so-called flesh trade from deep within, met the forty-six year old Gonoo. ‘The man had no fingerprints,’ Skinner writes in ‘A Crime So Monstrous’, his devastating reportage on modern-day slavery. Gonoo had no fingerprints left due to smashing rock with a hammer and iron pike, after which he had to load the sand and gravel to trucks. Each and every family in the pit hole called Lohagara Dhal where Skinner met Gonoo, worked in bondage for the owner of the quarry. This man, called Ramesh Garg, was one of the wealthiest in the region. Skinner: ‘Every single man, woman and child in Lohagara Dhal was a slave. But in theory, Garg neither bought nor owned them. In theory, the slaves were working off debts to Garg. For many, the debts had started under $10. But interest accrued at over 100 per cent annually here. One hundred of the 150 families in the village had debts that spanned at least two generations. […] The seed of Gonoo’s slavery was a loan of 62 cents. In 1958 his grandfather had borrowed that amount from the owner of a farm where he worked, to pay the meager bride-price of Gonoo’s mother. Three generations and three slave-masters later, Gonoo’s family was still in bondage.’[2]

On a lucky day for Gonoo, his master Garg killed one man too many, or – which is a better explanation – he killed the wrong man. Instead of the quite usual slaying of an ‘untouchable’ a member of the low caste Dalit – the caste Gonoo and most villagers belonged to and nobody cares about – Garg had killed a peer, a Brahmin. The murderer had to run for his life, police and the family of the diseased where both after him. Now Gonoo was free??

Not quite. Skinner: ‘When I called a Sankalp[3] organizer a year later, he said they had been working with Lohagara Dhal. Ramesh Garg had never returned, but the village was a challenge to organize, as he had been the most brutal contractor in Shankargarh, and the terror of the slaves ran deep.’

Skinners’ book was published in 2008. It should have caused an earthquake in the policy-making scenes. It should have been read by every policeman or woman, every employee of every migration service, it should have broken the chains of modern-day slaves. But it didn’t. Still every day men, women and children are enslaved, abused and in bondage. And they keep silent, just like Gonoo, out of terror.

According to the head of the UN office of Drugs and Crime, Yuri Fedotov, 2.4 million people are trafficked each year worldwide. The amount of money circling in the crime scene adds up to $US 32 billion, which is more then drug dealers divide among themselves.

To end slavery, apart from fair legislation that is actually implemented, poverty needs to be erased and emancipation of the poor is required. Healthy food, clean water, shelter, clothing, education, health care and the opportunity to provide in one’s own needs through fair labour are among the needs of billions of people and in the interest of most others who want to live in a peaceful world. Amartya Sen, Nobel price winner, economist and philosopher, offered the world his capability approach. In short it is quite simple: each individual is entitled and supported to develop him- or herself to the fullest, to become who he or she is. Each man, woman and child has the right to be free and to develop their talent.

Utopia? Not necessarily. Large companies have clout and organizational capacity, more and more continuously than most elected politicians have. They also have a world to win: the creating of a new market in the now poor and undeveloped areas. Make it a sustainable new market, with gains for People, Planet & Profit where all win through shared value.

nonfiXe, August 16, 2012


[1] Global ILO report 2010, Accelerating Action against Child Labour

[2] E. Benjamin Skinner, A Crime So Monstrous, Mainstream Publishing, 2008, p239

[3] Sankalp was formed in 1994 by social activists drawn from the J.P. (Jayaprakash Narayan) Movement. It works with the silica mineworkers of Shankargarh to make their lives better.

A brief look into the Only Winners’ approach

Such a rich material put to words in more than 500 pages is hard to catch in a few lines. But we give it another try.

Only Winners is difficult to summarize, because of the richness of the material. It contains an inspiring philosophy for change to a society with Only Winners, a Joint Effort Society. The book offers a working method, new conceptual framework and toolbox for practice as well.

Caro Sicking for nonfiXe

With the help of grand masters, such as Jacques Derrida, Michel Foucault, Donella Meadows, Jean Paul Sartre, Joseph Schumpeter, John Stuart Mill, John Keanes and many others, the writers developed a philosophy for sustainable development that is hard to oppose, since all win.

Ecology is the new bottom-line for wellbeing, peace and economical growth. Man has to partner with nature, and with other men. Man has to learn to dance with systems, as well. For one never knows the side-effect when interfering in a complexity. Agility, flexibility and being connected can work for a sustainable development. Especially when the grass-root is supported by the top and vice verse. The behaviour of one person, the freedom and responsibility of all, rooted in a true democracy – of which the Harvard Mutual Gains Approach is one exponent – and innovations in production, services and communication together do the trick.

The heart of the matter can be found in the Only Winners Matrix that is intended to inspire and guide into new thinking and doing. The Matrix is not a fixed model, but dynamic and therefore applicable to different situations and issues.

It consists of three development stages: destruction – deconstruction – construction. These tend to occur one after the other in daily life. They root in the S-curve of economist Richard N. Foster as well as in Jacques Derrida’s thinking.

Next to the phases there are solution-finding clusters: behaviour – technology (including procedures) – decision-making.

The development phases and the solution-finding clusters are set on two axes and form a matrix, the Only Winners Matrix. This matrix is loaded with concepts. These concepts are changeable, even for new concepts, as long as they obey seven criteria – of which four are based on the Natural Step Approach.

You can read more on Only Winners at www.ecolutie.nl in English and Dutch. Another summary can be found as well, in English, Spanish, German and Dutch.

nonfiXe, August 16, 2012

image: Nimby, Barend van Hoek, pencil on paper, 2012

Bestel Allemaal Winnen, ISBN 978.94.90665.043 / prijs € 25,-

Bestel e-versie, ISBN 978.94.90665.050 / prijs € 7,95