Hef Nederland op en heet het Buitenland welkom

Rechts claimt de vrijheid, links de rechtvaardigheid. Beiden ten onrechte. Vrijheid en Rechtvaardigheid zijn waarden die zich niet laten monopoliseren. Ze komen aan beide zijden van het politieke spectrum voor.

In de dialectiek van Hegel hebben links en rechts een eigen rol. Links laat zich echter willoos meezuigen in de maalstroom naar rechts. Met als gevolg dat de geschiedenis op hol slaat en de feiten anders zijn dan de meningen. Met het gevaar dat we in Nederland iets krijgen wat tot voor kort niemand voor mogelijk hield: annexatie van alle overige provincies door de Limburgers, geruggesteund door het Vaticaan.

Frank van Empel voor nonfiXe

Wat is links en wat is rechts in politiek opzicht? Rechts claimt de vrijheid, links de rechtvaardigheid. Beiden ten onrechte. Vrijheid en Rechtvaardigheid zijn waarden die zich niet laten monopoliseren. Ze komen aan beide zijden van het politieke spectrum voor.

Rechts is voor vrije marktwerking en daarmee impliciet voor het recht van de sterkste. Links wil iedereen gelijke kansen geven en is daarmee impliciet voor het recht van de zwakste. De overheid corrigeert in dit geval de resultaten van vrije marktwerking. Ofwel achteraf, door middel van progressieve belastingtarieven (méér belasting naarmate het inkomen hoger is), ofwel vooraf, door kinderen van armlastige ouders evenveel recht op onderwijs en gezondheidszorg te geven als kinderen van rijke ouders. Dit ingrijpen van de overheid in de rimboe van de vrije jongens wordt niet op prijs gesteld door rechts. Links vindt dat de overheid desnoods dwang moet gebruiken om de rijken en machtigen te kortwieken en de armen en machtlozen vleugeltjes te geven.

Beide benaderingen zijn verkeerd, omdat ze verdeling, onvrede, angst en haat tot gevolg hebben. Handige, welbespraakte jongens als Tedje van Es en Geert Wilders slaan daar munt uit. In slechte tijden moeten vooral de migranten het ontgelden. Zij eten onze zuur verdiende welvaart op, pikken onze banen en onze meisjes in, zitten of staan de God ganse dag te bellen, op onze kosten – het ene mobieltje nog mooier dan het andere – en sturen grif de helft van de toegevallen of toegeëigende pecunia naar het thuisfront in Verweggiestan. In goede tijden zijn de rollen omgedraaid. De rijken worden rijker, de armen armer. Bestuurders van grote bedrijven strijken vette bonussen op voor winsten die zijn behaald door een zwoegende en zwetende Jan Modaal, bijgestaan door onderbetaalde migranten, die zonder scrupules dubbel of drievoudig meetellen in de zwarte boekhouding van de blanke kapitalist, die er niet voor terugdeinst om een illegale, Afrikaanse medewerkster neer te sabelen. Beide beelden zijn fout en torpederen de welvaart, het welzijn en de samenleving.

Absurd, dit spel van pakken en gepakt worden. Degenen die daar aan meedoen hebben er niks van begrepen. Het onderscheid tussen links en rechts is een uitvloeisel van de dialectiek in de oorspronkelijke betekenis die de Duitse filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) er aan gaf. Die gebruikte als these het Duitse begrip Aufheben, in de zin van: ‘naar een hoger plan brengen’. In het Engels: ‘to lift up’. Hegel legt uit wat er gebeurt als er een wisselwerking is tussen these en antithese, in dit geval: links en rechts. Dan wordt een van beiden naar een hoger niveau getild: de synthese, ergens tussen links en rechts in. Vervolgens wordt de synthese een nieuwe these, die geladen wordt door diens tegenwicht.  En zo voort.

Karl Marx en Friedrich Engels maakten hun eigen variant, die bekend werd als het historisch materialisme. De twee salon-revolutionairen beschreven in 1848 in het Communistisch Manifest als eersten hoe economische ontwikkeling voortkomt uit de vernietiging van eerdere economische ordes. De Duitse Marxistische socioloog Werner Sombart gebruikte hiervoor 65 jaar later, in 1913, als eerste de term ‘creatieve vernietiging’, waarmee de econoom Joseph Schumpeter, weer later, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, furore maakte.

Hegels’ benadering van twee tegengestelde elementen, die bij elkaar horen als de plus en de min pool van een magneet, die elkaar in wisselwerking spiraalsgewijs naar een hoger niveau trekken, zonder elkaar compleet te vernietigen, geeft het best de dynamiek weer tussen tegengestelde krachten, die voortdurend (duurzaam) zorgt voor verandering (ontwikkeling). Links en rechts ontlenen hun bestaansrecht aan elkaar. Zonder links was er geen rechts en omgekeerd.

Dit mechanisme houdt ook in, dat als rechts rechtser wordt, dat links dan reageert door linkser te worden, daarmee een natuurlijke spanning in stand houdend, of zelfs versterkend, die leidt tot een synthese die niet verder naar rechts opschuift. Als links kritiekloos mee schuift, dan is er geen sprake meer van kracht en tegenkracht,  maar van toenemende machteloosheid. Aan dit euvel lijden de PvdA onder Wouter Bos en Job Cohen en de FNV onder Lodewijk de Waal en Agnes Jongerius. Zij voeren oppositie zonder inhoud, zonder spanning, zonder alternatief voor rechts.

In Noord-Afrika rolt de ene revolutie over de andere heen. In Japan wordt de kernenergie begraven. En Europa slaagt erin vrede aan welvaartsgroei te paren. Een stille kracht die een steeds grotere rol op het wereldtoneel opeist en toch bescheiden blijft. Wie durfde voor november 1989 te wedden dat Polen, Tsjechië, Bulgarije, Estland, Hongarije, de DDR, Letland, Litouwen, Slowakije, Roemenië en Slovenië twintig jaar later lid zouden zijn van de EU? Belangrijke gebeurtenissen die in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw de linkse mens in vuur en vlam zouden zetten. Demonstraties tegen de Neutronenbom en de Oorlog in Vietnam, de verering van Che Guevara… het is niets vergeleken met wat er nu gebeurt. Des te opmerkelijker is het dat  traditioneel linkse bolwerken als PvdA en FNV muisstil zijn.

Daarvoor is maar één reden aan te voeren: links laat zich meezuigen door rechts, in plaats van tegenwicht te bieden. De rechtsbuiten van het huidige kabinet, bankspeler Wilders en zijn PVV (Partij Wilders), hebben één enkel thema gekozen om zich te profileren: het migratievraagstuk. Dat de hand van Wilders tot diep in het kabinet reikt, bewees minister Piet Hein Donner – raschristen en CDA-coryfee – van Binnenlandse Zaken afgelopen week door de lat voor asielzoekers dermate hoog te leggen dat van buiten vrijwel niemand meer in aanmerking komt voor het Nederlanderschap. De Christen op Binnenlandse Zaken werkt toe naar het Amerikaanse Greencard-systeem, dat het staatsburgerschap verleent op basis van kwalificaties. Immigranten die gaten op de arbeidsmarkt vullen, mogen er in, anderen niet. Donner is nog niet zo ver. Hij maakt eerst een tussenstap. Om in aanmerking te komen voor een Nederlands paspoort en sociale voorzieningen moeten mensen op zijn minst het wettelijk minimumloon verdienen, twee jaar werkervaring hebben en vloeiend Nederlands kunnen spreken, schrijven en dromen. Ze moeten bovendien hun vorige nationaliteit inleveren. Het is zonneklaar waar Donner en de katholieken uit PW-Limburg (meer dan 50% van de zetels in de Provinciale Staten van Limburg) naar toe werken: migratie moet Nederland geld opleveren en mag niets kosten. Arme sloebers die het lef hebben om te vluchten voor misbruik, knechting en terreur door volgelingen van dictatoriale regimes, die maken geen kans meer op een Nederlands paspoort, tenzij ze een bul kunnen overleggen van een erkende universiteit uit Teheran of Addis Abeba. De Christen Sociale Vrijheid voor Wilders – ideologen van het CDA -voert braaf de orders uit van Kolonel W. En, wat erger is, Cohen en Jongerius zwijgen. Van Cohen is dat te begrijpen. Hij is de architect van het huidige asielbeleid. De Christen voor de Vrijheid Partij heeft dus geen kind aan hem. Dat Jongerius zwijgt heeft misschien te maken met het feit dat vakbonden gebaat zijn bij spanning op de arbeidsmarkt. Die spanning loopt op als de economie aantrekt, wat in Duitsland al het geval is, en horden babyboomers de AOW intrekken. De Nederlandse werknemer wordt dan slapend rijk. Werkgevers daarentegen hebben belang bij een ruime arbeidsmarkt en zouden dus voorstander van immigratie moeten zijn. Maar werkgevers zijn rechts. Per definitie. Zo was het immers altijd en zo zal het nog wel zijn.

Nee dus. Morgen zal anders zijn, omdat op een bepaald moment de geesten van rechts en links wakker worden. Het aantal asielzoekers is de afgelopen tien jaar gehalveerd, meldt Vluchtelingenwerk.nl. Vijf jaar geleden luidde de boodschap dat het aantal de voorgaande vijf jaar al was gehalveerd. Vanwaar dan al die paniek? Waarom moeten de Christelijke Socialen Wilders Steeds Wilder helpen met het ontruimen van Nederland, te beginnen met iedereen die donker gekleurd is, niet op het strand ligt en geen diploma kan tonen van Harvard of vergelijkbaar instituut?

Kom bij zinnen, nu het nog niet te laat is. Over honderd jaar zijn we allemaal dood, Donner ook. Laat hem zijn naam en die van zijn nageslacht zuiveren en Job Cohen, de brave borst zal hem volgen. Laat Limburg aan de Limburgers. En laat gastvrijheid weer een Nederlandse deugd zijn. Of nog beter: hef Nederland op en heet het Buitenland welkom. Laat links weer links zijn en rechts rechts teneinde met z’n allen hogerop te komen, niet om met z’n allen steeds dieper weg te zakken in de beerput van PW en evenmin ten koste van gasten die huis en haard verlaten omdat ze verkracht zijn, gemarteld, armer  dan de mieren, bezitloos, ziek, misselijk, maar hoopvol. Hopend op een dynamiek van links en rechts die ook voor hen een plaatsje inruimt in het bevoorrechte Rijk van Bevelhebber Piet Hein Donner. Heet de Vreemden Welkom voor de Vreemde uit Venlo niet-Limburg ook in handen krijgt.

nonfiXe, 30 maart 2011

Afbeelding: Joost Sicking, zonder titel, mixed media, 120x150cm, 1985

Immigrants are not the problem, they never were

Fear is a bad advisor. Populists feed it in order to obtain power. We are better off with the European concept. The EU protects freedom and democracy. Member states are in peace since 1945.

Like many democracies today, the Netherlands suffer from a populist rightwing political party that has one issue and one issue only: no more immigrants.

Frank van Empel & Caro Sicking for nonfiXe

This Dutch party, ironically calling itself Party of Freedom (PVV), has no democratic structure in itself and is basically the one man show of Geert Wilders. He is surrounded by so-called blue collar – ordinary – pop up politicians to fill seats in Parliament, many of them convicted for fraud or violence. In the meantime Wilders, who himself is court marshalled for hate speech, tries to look and sound like a reasonable politician who sincerely worries about the influence of Islam in the European nations.

When he gave a speech in Rome on March 25, Wilders started with a handmade history lesson: the Roman Empire fell because of immigrants; Germanic Barbarians flooded the empire and rampaged the country. ‘The fall of Rome was a traumatic experience,’ Wilders claims. Well, merely living in these ages must have been a traumatic experience.

The Romans weren’t known for their peace-loving nature; they violently conquered quite some land (veni, vidi, vici) trying to expand their wealth. At some point Roman society became decadent and thus weak. Economic conditions deteriorated as well, due to the very expensive army the Romans had to sustain. Moreover currency devaluated when newly found mines ended the scarcity of silver. The Visigoths who entered the empire and presumably sacked it, weren’t famous for their humanity either. The world 1600 years ago was very different from the place we live in now. There was no democracy, nobody ever heard about human rights and the strongest prevailed. Wilders’ ordinary people were mainly slaves… and having a blue collar was an unknown luxury.

Luckily society has moved forward, not in the least because of the foundation of the European Union. The member states have been living in peace with each other since April 18, 1951, when the European Community for Coal and Steel – EU forerunner – came to being.

We have to thank Robert Schuman and Jean Monet for their long-term vision on how to bring and maintain peace on the continent. The basic thought behind the community was to make ‘war materially impossible’. When people trade and are mutual dependent for their livelihood, it is unlikely for them to grab arms and fight. The ECSC started with six nations and invited others to join. The treaty gradually grew into what we know now as the European Union. The community has been and still is an enormous success; it has brought peace and prosperity.

Therefore, instead of garbageing the EU like so many right wing politicians call for, we need to expand it, ask other countries to join, like Turkey and Morocco. People who are afraid of this should try to imagine how afraid of each other the French and the Germans were, after fighting two major wars in barely three decades. Fear is a bad advisor. Pouring Angst into a society is one of the most common strategies every starting dictator follows. Angst combined with a scapegoat whose fault it is when for example the economy collapses. This scapegoat can be the boogieman, Hitler picked on the Jewish community and nowadays babydictators and populists point at Islam.

These power hungry populists conveniently mix immigration and Islam into a shambolic ideology that surfs the waves of insecurity civilians tend to feel in a changing world. They abuse history, quote statesmen and philosophers or writers without mentioning the context of these words, they plant fear inside peoples’ hearts and demand for security measurements while declaiming the best security on earth: the European Union. The EU protects its’ people, not only from each other, but from dictatorship as well. We in Europe are free.

This is exactly why we have to keep Islam out, some extremists will add, the sound of warnings about an aggressive ideology ringing in their ears. Here is a parallel to the days when senator McCarthy pursued communists. Then the red danger was the great evil and threatening force, now the shekel is assigned as the symbol that is going to destroy our values, prosperity and culture.

Similar to the events in the Eastern bloc some twenty years ago, dictators and monarchs all over the Middle East are called to the stand by their own people these days. Muslims demonstrate for freedom and democracy. They are not so very different from the rest of the world. And neither is the religion.

Islam has the same roots as Christianity and Judaism. All three religions go back to Abraham. The Koran, some claim, is based on hallucinations, but isn’t the Bible as well? Stories featuring Adam and Eve, an apple and a snake …

Others state that Western society is superior to Islam communities. Today Westerners still use the Arabic ciphers (sifr) and teach Algebra in schools. Modern navigation tools and astronomy find their roots in the Middle East. Women rights? Well, the Koran teaches that men and women are equal, although this is not the case in many parts of the world. Women all over suffer from male domination. People all over the world suffer slavery and abuse, just think about the grand scale child abuse in the Catholic Church that recently came out. Abuse and discrimination happen in every society.

There is not such a thing as a superior civilisation, culture or religion. The good and the bad, the inferior and the sublime travel hand in hand wherever people live. If we want to conquer evil, we have to create a system that roots it out, with checks and balances to prevent the powerful from becoming sole rulers. We have to make wars ‘materially impossible’, like Schuman taught us and like Europe is doing for sixty years already.

People in Northern Africa demonstrate for freedom, dignity and democracy. Ecological crises, like the disaster that hit Japan, merciless point out that we all live on the same planet. The house of humans is crumbling and shaking. We have to take care of it together. When the cellar breaks down, the house collapses. If the attic is a mess with vermin crawling around, the whole mansion will become an unhygienic place. Each and every room, wall, window, hallway and door is equally important for the inhabitants. We also have to reckon with each other while living together. We can decorate the spaces differently, change colours with rooms, but together we have to maintain the building and its’ community.

Immigrants are not the problem, they never were. Most societies thrive on immigrants and diversity. Until humanity is doing good earthkeeping there will be immigrants. This will go on until basic needs are satisfied within the countries of origin as well as in the countries of destination. We can accomplish this by mutual economic dependence, which is already there, but not as such acknowledged yet. Once we start to act according to this shared fate, war will be materially impossible worldwide, borders will be marks of ancient times freely crossed over by who wants to – like in the EU now – This will save a lot of money and energy, as well as lives, because there is no need anymore to sustain an army.

Is this Utopia? No, this is Europe today and it can be the world tomorrow.

nonfiXe, March 28 2011

For an update on this subject: Ecolutie

Image: Joost Sicking, Wandering, acrylics, 130x110cm, 1986

Kracht der Machtlozen

‘Respect en openheid maken van democratie de minst slechte regeringsvorm’ (Winston Churchill)

De Wereld staat in Vuur en Vlam. Terwijl Japan vecht tegen een dreigende meltdown van kernreactors stellen gewone burgers zich in Noord-Afrika en het Midden-Oosten te weer tegen heersers die getuigen van weinig respect voor het streven naar welzijn en geluk door gewone stervelingen. In dit krachtenveld is de Democratie een baken en een magneet voor iedereen die streeft naar een Vrij en Rechtvaardig bestaan.

Frank van Empel en Caro Sicking voor nonfiXe

Op 17 december 2010 stak de 26-jarige Tunesische fruitverkoper Mohammed Bouazizi zichzelf in brand nadat een politieagente zijn weegschaal vorderde en hem, toen hij protesteerde, ook nog in het gezicht sloeg. Hij voelde zich zo vernederd, dat hij de hand aan zichzelf sloeg. Het ultieme machtsmiddel van de machteloze. Een verzetsdaad die grote gevolgen had. Bouazizi drukte met zijn actie uit dat hij er niet meer tegen kon om als oud vuil behandeld te worden. Hij verlangde respect en waardigheid, maar kreeg in plaats daarvan slaag. ‘Als niemand naar mij luistert, dan steek ik  mezelf in brand,’ waren zijn  laatste woorden. En hij voegde de daad bij het woord. Omstanders balden hun vuisten. Ze voelden zich even machteloos als hij. Als individu wel te verstaan, want als menigte kneedden de Tunesiërs alle opgekropte woede tot een machtig wapen: openlijk protest en verzet. Militairen sloegen het bevel in de wind om op hun landgenoten te schieten en kozen de zijde van het verzet, waarop de nationale potentaat Ben Ali ijlings de wijk nam naar Saoedie Arabië.

Van Tunesië sloeg de vlam van het verzet over naar Egypte, Libië, Bahrein, Jemen, Syrië. De hele regio stond binnen de kortste keren in vuur en vlam. Tot in Zimbabwe waren de politieke aardschokken merkbaar. Studenten die via het internet het Arabische persbureau Al Jazeera raadpleegden voor het laatste nieuws over het Noord-Afrikaanse oproer werden stante pede gearresteerd. Het verhaal over Bouazizi toont eens te meer aan dat zelfs de meest nietige, bescheiden burger verschil kan maken in de geschiedenis van de mensheid. Bouazizi veranderde niet alleen zijn geboorteland Tunesië. Hij veranderde de hele wereld. De houding van Amerikanen en Europeanen ten opzichte van moslims kantelde 180 graden. Plotseling bleken zij niet alleen het kwade in de mens te vertegenwoordigen, maar ook het goede. Het verlangen naar vrijheid en democratie.

Democratie als bestuursvorm

Democratie. Een woord dat geworteld is in de klassieke oudheid en een dubbele betekenis heeft. Aan de ene kant is het een bestuursvorm die gebaseerd is op bepaalde waarden, regels en principes. Aan de andere kant is het veel méér dan dat: een manier van leven.

Democratie als bestuursvorm is een proces dat op verschillende niveau’s in de samenleving is terug te vinden en dat zich voltrekt langs dezelfde herkenbare lijnen. Op landelijk niveau is het een proces waarbij de volwassen burgers in een land het recht krijgen om een volksvertegenwoordiging te kiezen, die op haar beurt een regering samenstelt en controleert, regel- en wetgeving autoriseert en entameert, dit alles ingezwachteld in procedures en gebruiken die verankerd zijn in de Grondwet van het betreffende land. Een heel belangrijk kenmerk van zo’n  representatieve democratie is, dat besluiten pas rechtsgeldig zijn als die kunnen rekenen op minimaal de helft van het aantal aanwezige volksvertegenwoordigers plus één. Er moet, met andere woorden, sprake zijn van een parlementaire meerderheid. Om te voorkomen dat het systeem wordt misbruikt door subversieve bewegingen en kwaadwillende potentaten in de dop, zijn waarborgen ingebouwd. Zo is voor bepaalde belangrijke besluiten, zoals een verandering van de Grondwet, een twee-derde meerderheid vereist en dient ook de Senaat – een college van wijze, ervaren politici – z’n goedkeuring te geven. Deze opvatting van democratie als bestuursvorm heeft een ontwikkeling doorgemaakt die zo’n 2.600 jaar geleden begon in het gebied waar nu de landen Iran, Syrië en Irak liggen, met een vertegenwoordiging van mannen met aanzien en inkomen in een ‘Assemblee’ (samenkomst, vergadering), waar door middel van het opsteken van handen bij meerderheid over gemeenschappelijke zaken werd beslist. Deze methode van besluitvorming werd door de klassieke Grieken aangeduid als democratie, een samenvoeging van de woorden δῆμος (dèmos), ‘volk’ en κρατέω (krateo), ‘heersen, regeren’. Letterlijk gaat het hier om een ‘volksheerschappij’, ook al was een groot deel van het volk (vrouwen, slaven) aanvankelijk verstoken van de drie rechten die de democratie als bestuursvorm funderen:

1. Initiatiefrecht. Elke deelnemer moet vrij zijn om een initiatief te kunnen nemen en een wetsvoorstel of wetswijziging in te dienen.

2. Recht op spreken. Elke deelnemer moet in gelijke mate de kans hebben de andere deelnemers te informeren en met hen van gedachten te wisselen over het voorstel dat ter tafel ligt.

3. Stemrecht. Elke deelnemer moet de gelegenheid hebben een stem over het voorstel te kunnen uitbrengen. Een overeengekomen meerderheid van de stemmen bepaalt of het voorstel al dan niet aangenomen wordt.

Na de val van het Romijnse Rijk dook de geschiedenis in een zwart gat van duizend jaar – de Middeleeuwen – waarin het recht van de sterkste gold en niet de democratie. Rond 1500 duiken de democratische beginselen weer op in Europa. Ze worden echter in een andere vorm gegoten, namelijk die van de eerder genoemde ‘Representatieve Democratie’. Deze blijkt niet 100% shock proof te zijn. De representatieve democratie is vaak misbruikt door kwaadwillende lieden, die het zagen als een middel om macht te vergaren. Adolf Hitler was een schoolvoorbeeld van hoe je het ongenoegen en de opgebouwde woede (bijvoorbeeld als gevolg van slechte economische omstandigheden) van het volk kunt aanwenden voor eigen doeleinden. Ook na de Tweede Wereldoorlog duiken er in vrijwel elke democratie van tijd tot tijd individuele avonturiers op die – vaak onder het mom van vrijheid en zich afzettend tegen vreemdelingen – proberen om, al dan niet in coalitieverband met geestverwanten, de meerderheid in het parlement te verwerven. Een andere, wat minder fijnzinnige wijze om macht te verwerven is die van een staatsgreep. Beide vormen zijn op grote schaal toegepast. Lange tijd was de dictatuur meer regel dan uitzondering. Met als dieptepunt 1945, toen er wereldwijd maar twaalf functionerende democratieën werden geteld. In 1958 was dat aantal weer opgelopen tot 32. De terreur van de Nazi’s had menige democratie lam gelegd. Die moesten als het ware opnieuw worden opgestart. Behalve voortgang was er, met name in de periode 1958-1975 ook veel terugval. Eén van Engelands toonaangevende politieke schrijvers, John Keane, heeft tien jaar gewerkt aan een monumentaal werk over democratie: The Life and Death of Democracy. John Keane tekent daarin aan dat eenderde van de landen die in 1958 nog te boek stonden als functionerende democratie, midden jaren zeventig waren teruggevallen tot autoritaire staat. In 1962 werden volgens Keane – onder meer hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Sydney – 13 regeringen geteld die voortkwamen uit een staatsgreep. Midden jaren zeventig was het aantal dictaturen verdrievoudigd tot 38. Daar zaten landen bij, waarvan we ons niet meer kunnen voorstellen dat het nog niet zo lang geleden dictaturen waren.

In november 1973 bijvoorbeeld werd Griekenland nog bestierd door een militaire junta onder leiding van Kolonel Papadopoulos. Portugal had in dat zelfde tijdsgewricht Marcello Caetano als dictator, Spanje had Generaal Franco en het toenmalige Joegoslavië had Tito. Midden jaren zeventig kwam er een einde aan hun heerschappij.[1] Je kunt zeggen dat dit de weg vrij maakte voor een Democratisch Europa en voor een duurzame ontwikkeling aldaar van de drie P’s: People, Planet en Profit.  Maar veel plausibeler is het omgekeerde: de kloof tussen Zuid-Europa en Noord-West Europa werd te groot. We doelen hierbij zowel op de economische als de culturele kloof.

In 1958 trad de Europese Economische Gemeenschap (EEG) in werking. Een voorloper van de EU. Eén van de zes oprichters, Italië, is het enige Zuid-Europese land dat in de periode 1958-1975 geen dictatuur had[2]. En dat is geen toeval. De EU en z’n voorganger, de EEG, streven naar het uitvlakken van inkomensverschillen door overheveling van inkomen van relatief rijke regio’s (het toenmalige West-Duitsland en Nederland) naar relatief arme regio’s (Zuid-Italië). Daar zit een filosofie achter. Naarmate de inkomensverschillen tussen naburige landen en regio’s minder groot zijn, is er minder reden voor jaloezie, ruzie en oorlog. Bovendien werkt de overheveling van inkomens als een deeltjesversneller. Naarmate geld sneller van hand tot hand gaat, worden er ook sneller goederen en diensten geproduceerd en geleverd. De arme regio’s besteden het door hen ontvangen geld ook weer grotendeels bij hun Europese broers en zusters. In zo’n relatief gesloten economie als die van de Europese Unie (EEG)  zorgen bestedingsimpulsen voor meer werkgelegenheid en groei. Met als gevolg dat steeds meer landen zich aan wilden/willen sluiten bij de EU/EEG. Om lid te worden moest je (en moet je nog steeds) aan bepaalde voorwaarden voldoen. Daar hoorde (en hoort) in elk geval de voorwaarde bij dat het betreffende land een democratie is. In elk geval géén dictatuur. Dat zette de sociaal-economische verhoudingen in de betreffende landen en regio’s flink onder druk.

Behalve deze economische factor was er, zoals gezegd, ook een culturele. De Jaren Zestig hadden als een tsunami de gevestigde orde in Noord-West Europa opgetild en weer neergesmeten. Vrijheid was het devies van krakers, bezetters van Maagdenhuizen, protestzangers en hippie’s. Muziek was het communicatiemiddel bij uitstek voor jongeren. Muziek verbroederde. Als je de vakantie doorbracht in één van de zuidelijke Europese landen, dan had je aan een gitaar meer dan aan een volle portemonnee. De gitaar bracht autochtonen en allochtonen bij elkaar en bouwde gevarieerde netwerken. De plaatselijke jeugd leerde een andere wereld kennen. Een wereld waar zij ook meer en meer naar gingen verlangen. De Wereld van Vrijheid & Vertier. De bezoekende jeugd leerde dat een simpele, goedkope maaltijd, bereid door een Italiaan, vaak verreweg te verkiezen is boven het dure junkfood van de campingwinkel.

Onder hetzelfde banier van de Vrijheid begonnen de VS een oorlog in Vietnam en een Koude Oorlog tegen dezelfde vijand: het Communisme in zijn vele gedaanten, met als gemeenschappelijk kenmerk de uniformering van de mens. Tegenover deze ‘eendimensionale mens’ plaatste het Westen vrijheid en de Power to Differ, de Wereld van Verschil & Variatie, van Onderscheid & Authenticiteit. De vrijheid drong ook door in de economie. Tegenover de Planeconomie kwam het vrije marktmechanisme te staan. Tegenover de lange rijen voor levensmiddelenzaken in het Oostblok stelden de markteconomieën van Engeland, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Zweden de freedom to choose, de vrijheid om te kiezen uit een gevarieerd en overvloedig aanbod, waarbij overigens wél enkele maatschappelijke randvoorwaarden in acht worden genomen. De besteedbare inkomens van huishoudens mogen bijvoorbeeld niet te ver uiteenlopen. Die mogen er wel zijn, maar ze moeten sporen met het rechtvaardigheidsgevoel van de fictieve doorsnee Nederlander. Het laatst genoemde economische model had en heeft nog steeds het meeste succes. De P van Profit komt hier beter tot zijn recht en iets soortgelijks geldt voor de P’s van People en Planet.

Democratie als Way of Life

Het kan niet dik genoeg onderstreept worden hoezeer een op vrijheid en gelijkwaardigheid steunende democratie een voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling. De verdienste van Keane’s Life and Death of Democracy is, dat het de dynamiek bloot legt, die maakt dat dit concept 2600 jaar na z’n ontstaan weer een nieuwe fase in gaat, althans volgens Keane. De fase van de Monitory Democracy noemt  hij deze derde fase na de ‘Assemblee Democratie’ en de ‘Representatieve Democratie’. Het bijvoeglijk naamwoord ‘monitory’ is afgeleid van het Engelstalige zelfstandig naamwoord ‘monitor’, een controleapparaat, en het werkwoord ‘to monitor’: controleren, meekijken (meeluisteren) met, afluisteren, toezicht houden op. Stuk voor stuk woorden met een negatieve connotatie, die eerder refereren aan 1984 van George Orwell, binnenlandse veiligheidsdiensten en James Bond, dan aan democratie. Keane doelt op iets anders, namelijk op mensenrechten organisaties, summits, forums, de Autoriteit Financiële Markten, integriteit commissies, citizenship, parlementaire enquêtes, klokkenluiders, zwartboeken, blogs. Stuk voor stuk ‘vinger-aan-de-pols bewegingen’ en activiteiten die als doel of gevolg hebben: meer transparantie. Om die reden prefereren wij het begrip ‘Transparante Democratie’. We zijn daarmee aangeland bij de tweede betekenis van Democratie, die van A Way of Life, een manier van leven die diametraal staat op de Way of Life die tirannen en dictators voor hun ‘onderdanen’ in petto hebben.

In 1978 verspreidde de Tsjechische schrijver Václav Havel een essay over wat gewone mensen kunnen bereiken als ze massaal in opstand komen tegen de leugens van een repressieve regering. ‘Power of the powerless’ noemde hij die onvermoede kracht. Elf jaar later, in november 1989, was hij zelf de grote gangmaker van de Fluwelen Revolutie. Met zijn woorden, op schrift en in de lucht, toonde Havel aan dat ook hij de Kracht van de Machtelozen in zich had en wist te gebruiken. Het  ‘bastion van leugens’ stortte in, het IJzeren Gordijn ging open.

‘Vandaag de dag,’ schrijft Havel in het voorwoord van Small Acts of Resistance, ‘leven over de hele wereld miljoenen mensen in omstandigheden waar je niet van vermoedt dat er ooit iets in zal veranderen. Maar die mensen moeten eens terugdenken aan de opstanden die in 1989 in heel Oost-Europa plaatsvonden en die het resultaat waren van een serie individuele acties door gewone mensen die, bij elkaar opgeteld, verandering onvermijdelijk maakte.’

De voormalige satellietstaten van Rusland maken nu deel uit van de Europese Unie. Aan de Zuid-grens van Europa vinden anno 2011 soortgelijke opstanden plaats. Het Europese model van open grenzen, grootschalige overheveling van koopkracht, keuzevrijheid en permissive consent (besturen met een ruim mandaat om te handelen in de geest van alle burgers in de aangesloten landen) oefent een ongekende aantrekkingskracht uit op iedereen die er enigszins mee in aanraking komt.

Toch is het moeilijk om de charmes van de democratie te benoemen. Democratie overstijgt ons denkvermogen. Het overstijgt en omvat het leven. Mensen, dieren en planten gaan dood, de democratie als Way of Life is volgens de schatting van Keane al 2600 jaar oud en misschien nog wel meer. Het concept democratie is te vatten in de volgende zinnen, die als bladeren  uit The Life and Death of Democracy vallen:

 1. Niet de baas spelen over anderen die niet over de middelen beschikken om tegenwicht te bieden;
 2. Dictaturen dienen omver geworpen te worden;
 3. Geen concentratie van ongecontroleerde macht;
 4. Leven naar de regel dat niemand ergens de dienst uitmaakt;
 5. De machtelozen kracht geven;
 6. Zelfbestuur onder gelijkwaardigen;
 7. De zwakken beschermen en de mensen sterker maken, overal en altijd, opdat ze het leven kunnen leiden dat ze willen en kunnen leiden;
 8. Winnaars controleren en aan banden leggen, bijvoorbeeld door een tijdslimiet te stellen aan de ambtstermijn van een bestuurder. Verliezers prikkelen om terug te vechten en zichzelf te verbeteren, zodat de kloof tussen hen en de Winnaars wordt gedicht en in feite iedereen een winnaar wordt.

Dictatuur op de loer

Na een toename van het aantal functionerende democratieën van 12 naar 32 in de jaren 1945-1958 en een terugval in de periode 1958-1975 is de Democratie sinds 1989 weer bezig aan een indrukwekkende opmars. Toch moeten wij te allen tijde bedacht zijn op een come back van de firma Listen, Leugens en Bedrog, waarschuwt Naomi Wolf in The End of America, A Citizen’s Call to Action. Hierin ontrafelt Wolf de ontwikkeling in de richting van een totalitaire staat en onderscheidt ze tien stappen, die dictators of would be dictators vrijwel altijd nemen als ze een open gemeenschap willen sluiten. Dat laatste wordt overigens steeds moeilijker. Nieuwe communicatiemiddelen als e-mail, Skype, Facebook en Twitter maken dat iedereen steeds sneller van alles op de hoogte is. Het internet is een onuitputtelijke kennisbron. Die draagt er ook toe bij dat de machtelozen steeds krachtiger worden. Krachten roepen doorgaans tegenkrachten op. Echter: naarmate partijen meer en sterker ondervinden dat er ook ontwikkelingen zijn waarbij iedereen erop vooruit gaat, zullen de tegenkrachten zwakker zijn of ontbreken.

Dit neemt niet weg dat we op onze hoede moeten blijven voor patronen die wijzen op een ontwikkeling in de verkeerde richting. Naomi Wolf, maakt aannemelijk dat zo’n beweging in de richting van een dictatuur overal kan plaatsvinden. De tien stappen die dictators vrijwel altijd nemen op de weg naar de macht zijn:

 1. mensen angst aanjagen door zich te beroepen op een externe en een interne bedreiging;
 2. geheime gevangenissen inrichten;
 3. een paramilitaire organisatie installeren;
 4. gewone burgers in de gaten houden en zich laten legitimeren;
 5. infiltreren in clubs en verenigingen;
 6. arbitrair opsluiten en weer vrijlaten van burgers;
 7. gericht mensen aanhouden en opsluiten;
 8. de persvrijheid aan banden leggen;
 9. kritiek aanmerken als spionage en verschil van mening als verraad;
 10. de wet buiten werking stellen.

Bij het voorkomen van ongelukken speelt de EU in meerdere opzichten wederom een belangrijke rol. In de eerste plaats krijgen landelijke extreem ‘rechtse’ of ‘linkse’ partijen minder gauw voet aan de grond in een groter geheel. In de tweede plaats zorgt (schone) groei van het aantal banen en inkomens er voor dat het ongenoegen geen kans krijgt om zich te ontwikkelen. Naarmate burgers een duurzame ontwikkeling van de economie, de ecologie en de samenleving belangrijker vinden, zal het beleid daar op een slimme manier inhoud en gevolg aan moeten geven.  Een derde zekering tegen would-be dictators is de wijze waarop in de EU besluiten worden genomen. Dat geschiedt namelijk volgens het principe van permissive consent, ofwel stilzwijgende toestemming. De EU-Commissarissen die richtlijnen uitzetten en allerlei regels, verboden en geboden voorschrijven, die boetes opleggen en acquisities van bedrijven voorkomen, die leggen elk besluit niet eerst voor aan de ministers van alle aangesloten landen. Dat zou te omslachtig zijn. De Europese Commissie gaat er simpelweg vanuit dat zij voor vier jaar het mandaat heeft van de aangesloten lidstaten om besluiten te  nemen in de lijn der verwachting van hoe de Europese burgers erover denken. Dat vereist dus een goed inleefvermogen. In geval van twijfel wordt vaak een informeel onderzoek of een opiniepeiling gedaan.

Duurzaam Milieu en Vrede

Een nieuwe uitdaging voor de democratie vormen de ecologische vraagstukken en problemen, zoals klimaatverandering, afnemende biodiversiteit, armoede in de wereld en de uitputting van voorraden fossiele brandstoffen. Wie behartigt in een democratie de belangen van de natuur, de mensheid en het nageslacht? Het gaat hier in het algemeen om grens- en generatie-overschrijdende vraagstukken, die een supra-nationale of globale aanpak vereisen. Het Europese model kan hier uitkomst bieden.  De Europese Commissie kan namens de burgers met de vertegenwoordigers van andere landenblokken onderhandelen over te nemen maatregelen, streefcijfers en einddoelen, om die vervolgens door te vertalen naar regio’s. De EU kan ook vormen van monitoring en measurement voorschrijven,  zodat prestaties van regio’s vergelijkbaar worden en best practices beschreven kunnen worden. De uitwerking hiervan is onderwerp voor verdere studie.

Voor representatieve democratie is een frame zoals de natiestaat vereist. Een begrip uit een grijs verleden. De grenzen van natiestaten kwamen steevast na oorlogen tot stand. Ze werden dwars door volken en leefgebieden getrokken en zorgen her en der voor rare uitstulpingen, zoals de provincie Limburg. De zee vormt een natuurlijke grens, maar over land zijn de grenzen tamelijk willekeurig geconstrueerd en daarmee onnatuurlijk. Net als op andere duurzame ontwikkelingsfronten gaat de trend ook hier in de richting van ‘natuurlijk’. Het is misschien saai, maar ook hier hebben de architecten van de EU een huzarenstuk geleverd. Door de overkapping van Europa (exclusief buitenbeentjes als Noorwegen en Zwitserland) zijn volken en landschappen weer gerestaureerd. De Europese Commissie – het dagelijkse bestuur van de EU – is ook aanspreekbaar voor de richtlijnen die ze geeft en andere beleidsdaden, zij het achteraf. Ze is, zoals dat in jargon heet ‘accountable’ richting burgers en hun verkozen vertegenwoordigers. ‘Democratie is geen synoniem voor staatsvorming,’ schrijft John Keane in een essay getiteld: Democracy in the 21st Century: Global Questions. Wat het dan wel is, volgt twee A4’tjes verderop: ‘Democratie, ondanks z’n vele vormen, is in essentie een politiek verschijnsel dat gebaseerd is op het principe dat “de mensen” de fundering vormen van de politieke autoriteit’.  Wat dat betreft gaan we terug naar het diepste wezen van democratische sturing: de “echte”, “diepe”of “participatieve” variant. Zelf direct deelnemen aan de besluitvorming, zoals de de Grieken 2.500 jaar geleden deden.

Hierom vragen de mensen in het Midden Oosten; zij willen zelf de fundering vormen van de politieke autoriteit. In Egypte lijkt het erop dat dit gaat lukken, Tunesië beweegt in die richting en het licht gloort vooralsnog in bijvoorbeeld Marokko. Mocht het de volkeren in het Midden Oosten lukken om een democratie te vestigen, dan is dat een belangrijke stap in de richting van duurzame vrede. Een fenomeen dat de wereld niet eerder kende. De Franse president Nicolas Sarkozy beseft dat wij op een kruispunt in de geschiedenis van de mensheid staan, als hij op 19 maart militaire acties tegen de Libische dictator Kadhafi en diens volgelingen aankondigt. Staande naast een immense Franse vlag breit het Franse staatshoofd op plechtstatige toon de volgende historische verklaring:

(…) ‘Arabische landen besloten zichzelf te bevrijden uit de slavernij waarin zij te lang gevangen zaten. Deze revoluties hebben een enorme hoop gecreëerd in de harten van al diegenen die de Waarden van de Democratie en de Rechten van de Mens met elkaar delen. Maar het is niet zonder risico. De toekomst van deze Arabische mensen is van hen. Geconfronteerd met zoveel moeilijkheden en uitdagingen als zij zijn, verdienen zij onze hulp en steun. Sterker: het is onze plicht om hen te helpen.

‘In Libië is een burgerbevolking in levensgevaar die berustend afwacht  en die eigenlijk maar één ding nodig heeft: het recht om het lot in eigen hand te nemen. Het is onze plicht om hun van angst doortrokken roep om hulp te beantwoorden.

‘De toekomst van Libië behoort toe aan de Libiërs. Wij willen niets vóór hén beslissen. Het gevecht dat zij voeren is hún gevecht. Als wij ingrijpen in Arabische landen, dan is dat niet om ons op te dringen aan het Libische Volk, maar om te appelleren aan een universeel, alles overstijgend, geweten dat wij zulke misdaden als daar begaan worden, niet kunnen en niet mogen tolereren.

‘Vandaag grijpen wij, met een mandaat van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, in Libië in, samen met onze Arabische partners. We doen dat om de Libische bevolking te beschermen  tegen de dodelijke waanzin van een regime dat door het vermoorden en doden van eigen mensen elke legitimatie kwijt is. Wij grijpen in om het Libische volk in staat te stellen om het lot in eigen hand te nemen. Deze rechten kunnen het Volk niet onthouden worden door middel van terreur en geweldadigheid.

‘Kolonel Kadhafi heeft nog tijd om het ergste te vermijden door alle eisen van de internationale gemeenschap zonder meer in te willigen. De deur van de diplomatie gaat pas weer open als de gevechten stoppen. We zijn volledig zeker van onze zaak, en ik zeg dat plechtstatig. Iedereen heeft zo zijn verantwoordelijkheden. Wij zagen ons gedwongen om een serieus besluit te nemen. Samen met onze Arabische partners, onze Europese partners en onze Noord-Amerikaanse partners heeft Frankrijk besloten om zijn rol in de geschiedenis te vervullen.’

nonfiXe, 21 maart 2011

 


[1] John Keane, The Life and Death of Democracy, blz. 654.

[2] Frankrijk rekenen wij tot Noord-West Europa.

Libya, the larger picture

Thursday, March 17, 2011; 9:12 AM

‘In Benghazi – Libya’s rebel-controlled second largest city – opposition protesters are buoyed by news that fighters in a nearby town have beaten back an offensive by Muammar Gaddafi’s forces.

While some in the city are apprehensive that the war may still come to their door step, they remain defiant, vowing to fight on to defeat Gaddafi’s troops.’

 Al Jazeera’s Tony Birtley reports from Benghazi.

Frank van Empel for nonfiXe

Tunesia, Egypt, Libya, Bahrain… the freedom virus is spreading rapidly. People all over the world want to be treated fairly and with respect and dignity, even by tyrants. But Gaddafi does not get it. He has missed some clues. For instance the clue from Tunesia where the 26 year old fruitseller Mohammed Bouazizi burned his life away on December 17, 2010 after a female police officer claimed the balance to weigh his products while selling. She slashed him in the face too. Mohammed Bouazizi went to claim his right, but was denied an answer and stripped once again from his dignity by the authorities. His last words: ‘If nobody listens to me, I set myself on fire’. And he did.

(Trailer Al Sharara, the fuse, a movie by Mongi Farhani)

What arrogant dictators like Ben Ali (Tunesia), Mubarak (Egypt) and Gaddafi (Libya) didn’t expect, happened in a wink. Bouazizi was the fuse in a powder keg. The People made clear that they had enough. They prooved even the smallest person with the quietest voice can make a difference. They resisted oppression and came together on the streets and squares. Bouazizi not only changed Tunesia. He has changed Egypt, Libya, Yemen, Morocco. He  brought hope to Palestina, Ethiopia, Iran and dozens of other countries.

The larger picture shows that it even changed the opinion of Westerners on Moslims. Western people sympathize with freedom fighters. With one spark Bouazizi neutralized the Twin Towers act of Bin Laden & Al Qaeda. And with the USA he changed the balance of power in the Middle East. The larger picture also shows that there is a spirit that rises above the borders of nation states into the wide open: the spirit of freedom, equality and friendship, the spirit of democracy.

Nationstates are constructions of the past. The borders are silent witnesses of wars and trade offs. They are not natural. And because they are not natural they have to be defended by guns and soldiers. Defended against the evil that may come from abroad: real evil, like Al Quada kamikaze pilots, but also poor South American Adventurers and African freedomseekers. Democratic principles that are manifest for internal affairs and citizens do not go for foreigners. Strange. Either you have principles or you don’t have principles. Democratic principles in particular should apply to everyone who wants to live the life we Westerners live.

Democracy is much more than just a form of government. It is a way of life that we can try to sketch in words, but that is impossible to define. It’s something bigger than life. For instance it says that democrats shall not boss or rule others who have fewer or no means to redress. Its history goes back in time some 2600 years. The roots are in the Middle East: Babylon, the area we nowadays call Iran and Iraq. Countries that got lost somewhere between then and now. Athens in Greece and Rome in Italy took over.

After the fall of the Roman Empire a dark episode of 1000 years, called the Middle Ages, followed. Then democracy popped up in Europe and the US. Since 1989 democracy is a hit in Eastern Europe as well. The EU system of enlargement has much to do with the growth of incomes and jobs in places that used to be a dictatorship.

The story of democracy cannot be told in a few lines, but one thing is for sure: Gaddafi is an anti democrat. In his name people whose biggest crime is that they want to be democrats too, are being massacred. They don’t only shout it, they show it, by risking their lives in order to overthrow dictatorship. The protesters in Northern Africa and the Middle East don’t want to get screwed anymore by no-brainers that have gathered weapons and trigger-happy crooks around their villas. They have enough of unfairness, display of power, sexual abuse and the lack of money due to stealing practices of high placed blind followers of rulers.

It is time, it is high time for Obama, Merkel, Kroes, Rutte, Sarkozy and all other so-called democrats to stand up for the rights of the weak, to tame gunpowers like Gaddafi, to empower people everywhere, so that they can work, earn income and live the life we live. Take notion of the word ‘everywhere’. The taming of power should be the nr. 1 mission of democrats all over the world, no matter where they come from. It is a big but necessary step forward on the way to sustainable peace and happiness for everyone. A democratic Vistas (named after an essay of the 19th century American writer Walt Whitman), based on the principle that no concentrations of unaccountable power will be tolerated anymore by the United Democrats.

We go even further. Europe, the USA and other places of Wealth and Prosperity have to open their doors for likeminded democrats. To asylum seekers who never practiced their democratic rights we will extend a warm welcome. In order for them to experience the democratic way of life. To quote another American writer, Gary Snyder: ‘It is also a new thought that anyone of any cultural or racial background who chooses to learn, love and respect the North American (and European, fve) continent and its human and nonhuman inhabitants – and its ecosystems and watersheds – can be a sort of honorary Native American (European, fve).’

nonfiXe, March 17, 2011

Browse the world

Social media: In the end it is all about freedom, whether you seek to follow the freedom fighters or Cesar Milan.

Today sharing is power. Twitter is one of the best tools to share knowledge and gain power. The conservative Internetuser is the most passionate opponent: ‘Why should I want to know when the neighbour is having coffee with his mother? Why should I want to tell the rest of the world I am having a shower?’

Caro Sicking for nonfiXe

Mistake! Twitter is not about having a shower or taking ones kids to the Zoo and telling the world about it. Twitter is a powerful and extremely fast railroad for messaging. In Libya Ali Tweel sent messages to the world about Gaddafi’s atrocities. Ali Tweel got support from people who never before knew of his existence; from friends he himself did not know he had. News agencies quoted him as a source. He is one of the brave who got information out of the tight Gaddafi occupied country. When Ali Tweel stopped tweeting alarm bells rang all over the world. There still are enormous gaps in the timelines of Ali Tweels’ followers. He hasn’t sent a message for almost two weeks now. Nobody knows what became of him: has he been caught by Gaddafi’s troops or is it impossible to get a connection? But Ali Tweel is one of the guys who gave words to the Libyan Revolution. People are virtually gathering on the subject of freedom and by doing so they defy all borders.

Now maybe you are not interested in freedom, but you do want to know all about Japans’ misfortune or you like to find out if there are still tickets for your favourite show, how to domesticate your dog, or try new recipes. It is all there, just make a selection of the subjects and people of your interest and browse the world. Forget about your morning paper for actualities or even inside stories, these are real time available on the net.

What about journalism then? Is there still need for a professional press? I think there is. More then ever. The world needs trustworthy professionals to check sources, to dive into information, know history and analyse what is happening. Guides in the message spaghetti bowl are more important then ever before. They too are virtual and thus borderless, they make it their lives’ job to help you find your way and to protect democracy. Democracy? Yes, freedom of speech, freedom of religion, the right to live ones life as one wishes without bullies telling people what to do or think. In the end it is all about freedom, whether you seek to follow the freedom fighters or Cesar Milan.

nonfiXe, March 16, 2011

Democratic Vistas

Democratic principles that are manifest for internal affairs and citizens do not count for foreigners. Strange. Either you have principles or you don’t. Democratic principles in particular should apply to everyone who wants to enjoy them.

Wednesday, March 16, 2011; 5:18 AM

‘MANAMA, Bahrain – (…) The full scale assault launched at daybreak swept into Pearl Square, which has been the center of uprising against Bahrain’s rulers since it began more than a month ago. Stinging clouds of tear gas filled streets and black smoke rose from the square from the protesters’ tents set ablaze. Witnesses said at least two protesters were killed.’ (The Associated Press)

Frank van Empel for nonfiXe

Tunesia, Egypt, Libye, Bahrain… the freedom virus is spreading rapidly. The world is watching. Military forces of the West seem to be on the island of Kreta, but nobody takes notice. They’re just there, while diplomats talk about a no fly zone above Libya. In the meantime the Libyan ruler for 40 years, Gaddafi, kills his own people. Protesters who by accident survive face torture in dirty prisons and a slow dead, like countless other unarmed protesters from Argentina, Chili, Iran and other not democratic states.

Nationstates are constructions of the past. The borders are silent witnesses of wars and trade offs. They are not natural. And because they are not natural they have to be defended by guns and soldiers. Defended against the evil that may come from abroad: real evil, like Al Quada kamikaze pilots, but also poor South American Adventurers and African freedomseekers. Democratic principles that are manifest for internal affairs and citizens do not go for foreigners. Strange. Either you have principles or you don’t have principles. Democratic principles in particular should apply to everyone who wants to live the life we Westerners live.

Democracy is much more than just a form of government. It is a way of life that we can try to sketch in words, but that is impossible to define. It’s something bigger than life. For instance it says that democrats shall not boss or rule others who have fewer or no means to redress. Its history goes back in time some 2600 years. The roots are in the Middle East: Babylon, the area we nowadays call Iran and Iraq. Countries that got lost somewhere between then and now. Athens in Greece and Rome in Italy took over.

After the fall of the Roman Empire a dark episode of 1000 years, called the Middle Ages, followed. Then democracy popped up in Europe and the US. Since 1989 democracy is a hit in Eastern Europe as well. The EU system of enlargement has much to do with the growth of incomes and jobs in places that used to be a dictatorship.

The story of democracy cannot be told in a few lines, but one thing is for sure: Gaddafi is an anti democrat. In his name people whose biggest crime is that they want to be democrats too, are being massacred. They don’t only shout it, they show it, by risking their lives in order to overthrow dictatorship. The protesters in Northern Africa and the Middle East don’t want to get screwed anymore by no-brainers that have gathered weapons and trigger-happy crooks around their villas. They have enough of unfairness, display of power, sexual abuse and the lack of money due to stealing practices of high placed blind followers of rulers.

It is time, it is high time for Obama, Merkel, Kroes, Rutte, Sarkozy and all other so-called democrats to stand up for the rights of the weak, to tame gunpowers like Gaddafi, to empower people everywhere, so that they can work, earn income and live the life we live. Take notion of the word ‘everywhere’. The taming of power should be the nr. 1 mission of democrats all over the world, no matter where they come from. It is a big but necessary step forward on the way to sustainable peace and happiness for everyone. A democratic Vistas (named after an essay of the 19th century American writer Walt Whitman), based on the principle that no concentrations of unaccountable power will be tolerated anymore by the United Democrats. Anticipating on this vision Obama c.s. immediately have to act!!

We go even further. Europe, the USA and other places of Wealth and Prosperity have to open their doors for likeminded democrats. To asylum seekers who never practiced their democratic rights we will extend a warm welcome. In order for them to experience the democratic way of life. To quote another American writer, Gary Snyder: ‘It is also a new thought that anyone of any cultural or racial background who chooses to learn, love and respect the North American (and European, fve) continent and its human and nonhuman inhabitants – and its ecosystems and watersheds – can be a sort of honorary Native American (European, fve).’

nonfiXe March 16 2011

‘The purpose of democracy is to stop people getting screwed’

The freedom fighters in Libya had the sympathie of the worlds’ citizens. Politicians had to reckon with that and so had Colonel Gaddafi. He could not instruct the army to go full out. But then the mad man in Tripoli got help from above.

The freedom fighters in Libya had the sympathie of the worlds’ citizens. Politicians had to reckon with that and so had Colonel Gaddafi. He could not instruct the army to go full out. But then the mad man in Tripoli got help from above.

Frank van Empel for nonfiXe

An earthquake pulled away the attention of mass media from Tripoli to Fucoshima, from oil business to nuclear power. Gaddafi grasped the chance and shot himself a way out. The military powers of the West turned their faces away from the brave street fighting men and women in the streets who were fighting for exactly the same principles that are inherent to that of Western democracy:

1.   No bossing others who have fewer or no means to redress;

2.   dictatorship needs to be overthrown;

3.   no concentrations of unaccountable power;

4.   to live by the rule that nobody should rule, nor in private, nor in public life;

5.   to empower the powerless;

6.   self-government among equals;

7.   to protect the weak and to empower people everywhere, so that they can get on with living their diverse lives;

8.   to control winners, for instance by placing time limits on holding office, and by offering real incentives to losers;

Democracy means the denaturing of power. It implies that the most important political problem is how to prevent rule by the few, or by the rich or powerful who claim to be supermen. The last category is where we may reckon Gaddafi and his friends. Democracy, at the other side of the political spectrum, always was and has to be government of the humble, by the humble for the humble. In the words of John Keane, whose masterpiece The Life and Death of Democracy forms the bases of this article: ‘Democracy is a powerful remedy for insolence. Its purpose is to stop people getting screwed. Democracy is a good weapon for publicly exposing corruption and arrogance, false beliefs and blind spot, bad decisions and hurtful acts.’[1]

The heroes of democracy are people like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Václav Havel and Nelson Mandela, not macho’s like Berlusconi, Putin and Gaddafi. The president of the United States, Barack Obama, does not show the democratic leadership in the tradition of Gandhi c.s. He sits on his hands. By not interfering in Libya he made a statement. A lot of people died because Western politicians without leadership did not act according to their own principles. They surrendered to the old law of the strongest, the rise to power of the most determined, decisive, and often brutal natures.

nonfiXe, March 15 2011


[1] John Keane, The Life and Death of Democracy, Pocket Books 2010, p.p. 867/868.

Even the smallest person with the quietest voice can make a difference

The events across the Middle East are a reminder of the power of the idea of democracy and the yearning of people for respect, freedom and dignity. Mohammed Bouazizi was pushed around one time too many. He resisted in the ultimate way: he committed suicide and by doing so he set the Middle East on fire.

‘The events across the Middle East are a reminder of the power of the idea of democracy and the yearning of people for respect, freedom and a say in the decisions that shape their lives,’ Philip Woods writes on Friday, March 4th, 2011. ‘It is a reminder too that democracy itself is evolving and grows from the experience of our everyday lives.’

Frank van Empel for nonfiXe

According to Woods, in organisations and societies of the 21st century there are signs and signals of a fundamental, paradigmatic change in how we view and make it work. There is evidence of a shift away from the pyramidic hierarchy and towards democratic forms that enable people to flourish as whole people who are spiritually, socially and ecologically connected. The organisational democracy that is growing now however is qualitatively different from simply involving and consulting people more often. It is about bringing both greater participation and greater meaning to our lives. It’s about what Woods terms ‘holistic democracy’.

One of the drivers is the intrinsic conviction that people have a right to be involved in decisions that affect them, to have their voices heard and their rights to freedom respected, and that those in power should be accountable for its use. It is part of a long-term evolution. This basic motivation to make power accountable is compelling governments to change they way they work and to open up decision-making. This is not simply about voting. It is about: sharing power and facilitating dialogue as part of the culture; enabling people to make decisions, work flexibly and collaboratively, and initiate change; giving people the entitlement to open and transparent information; and having systems and spaces through which people can influence, and own, the vision and strategies of society.

The driver of democracy concerns the opportunity to find and create higher meaning: to express spiritual, artistic and creative impulses; to enjoy the intrinsic value of relationships and the warmth of caring human bonds; to live ethically and to learn and grow as full human beings. Underlying this is the recognition that people want more than mundane, repetitive lives.

The question is how deep this democracy goes. The wise government uses the instrumental drive to enhance involvement as a way of creating holistic democracy – a culture that pervades society and through which leadership is dispersed and shared with people as whole human beings.

Dictators such as Gaddafi, Ben Ali, Mubarak, don’t fit into this picture. They must have been asleep, or just did not notice the radical changes in the mindset of the people they are used to command, rob and  rape. In relation to the Ben Ali’s of this world the ordinary man seems powerless. But the Ali Mu Gafi’s are oblivious to the one power all people have: to commit suicide. Like the 26 year old Tunasian Mohammed Bouazizi did. The fruitseller burned his life away on December 17, 2010 after a female police officer claimed the balance to weigh his products while selling. She slashed him in the face too. Mohammed Bouazizi went to claim his right, but was denied an answer and stripped once again from his dignity by the authorities. His last words: ‘If nobody listens to me, I set myself on fire’. And he did.

What the Ben Ga Baraks didn’t expect, happened in a wink. Bouazizi was the fuse in a powder keg. The People made clear that they had enough. They prooved even the smallest person with the quietest voice can make a difference. They resisted oppression and came together on the streets and squares. Bouazizi not only changed Tunesia. He has changed Egypt, Libya, Yemen, Morocco. He  brought hope to Palestina, Ethiopia, Iran and dozens of other countries.

The larger picture shows that it even changed the opinion of Westerners on Moslims. Western people sympathize with freedom fighters. With one spark Bouazizi neutralized the Twin Towers act of Bin Laden & Al Qaeda. And with the USA he changed the balance of power in the Middle East. They may have stolen his balance, but Bouazizi may have claimed a 1000000 x mightier balance instead.

nonfiXe, March 6 2011

Image: poster Al Sharara. Filmer Mongi Farhani documented the Tunesian upraise which started in his hometown: Al Sharara (the fuse).

Philip Woods FRSA is Chair in Educational Policy, Democracy and Leadership at the University of Hertfordshire and Co-founder of FreeSpirit Education. His latest book, Transforming Education Policy: Shaping a democratic future, will be published by Policy Press in 2011.