nonfiXe – the Power to Differ

X   veelheid aan ideeën, opvattingen, mogelijkheden en kansen door diversiteit  en verschil
X   vrijheid van denken, uiten, experimenteren
X   geweldloos activisme ten goede van mens en natuur

lees verder …